GenstartEU

Projektet vil afdække danske virksomheders afsætningsmuligheder i Europa gennem en analyse af coronakrisens impact på EU's indre marked.

Covid-19 har slynget Europa ud i en historisk finanskrise, og den økonomiske vækst vurderes at falde 7,5 pct. EUs indre marked er fundamentet for dansk velfærd, og for dansk eksport svarer det til en nedgang på op mod 193 mia. kr. Danske virksomheders muligheder for at komme igennem krisen er således stærkt afhængige af, hvordan det indre marked klarer krisen.

GenstartEU vil udvikle en analyse af, hvor hårdt coronakrisen har ramt det indre marked. Rapporten skal bruges til at få indblik i, hvordan det indre marked kan genstartes i et dansk perspektiv og til en prioritering af eksportrestriktioner. Projektet vil kortlægge, hvilke barrierer coronakrisen har medført for det indre marked, både nationalt og i form af fælles europæiske beslutninger, afdække hvilke barrierer, der særligt rammer virksomheder, der opererer ud fra Danmark samt analysere EUs muligheder for at genstarte og udvikle det indre marked.

Over en 12 måneders periode vil projektet udvikle konkrete forslag til, hvordan det indre marked kan genstartes, og via webcast, SoMe og presse løbende informere den bredere offentlighed om resultaterne. Ud over et lanceringsevent vil resultaterne blive præsenteret ved tænketankens store Europa-Konference i januar 2021. 

Projektet henvender sig til danske beslutningstagere og stakeholdere, som ønsker viden om virksomhedernes muligheder og udfordringer under og efter coronakrisen.

 

 

PROJEKTET

Projektnavn:
GenstartEU

Projektejer:
Tænketanken EUROPA

Tid:
2020-2021

Støttet med:
1,30 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Tænketanken EUROPA.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

Videocasts

I forbindelse med projektet produceres syv videocasts i samarbejde med DI Fremstillingsindustrien. Se dem via nedenstående link.

Tidligere bevillinger

Tænketanken Europa har tidligere modtaget to bevillinger på hver 6. mio. kr. fra Industriens Fond i forbindelse med etableringen af tænketanken.

Publikationer

Læs mere om de forskellige handelsmæssige konsekvenser af Covid-19:

 

KONTAKT

Projektejer:
Lykke Friis
Direktør
Tænketanken Europa
lykke@thinkeuropa.dk

Kontaktperson:
Catharina Sørensen
Vicedirektør
Tænketanken Europa
21 54 88 21
cas@thinkeuropa.dk    

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk