Viden i anvendelse nu

Her på siden findes de virksomhedsforløb som er igangsat gennem genstartNU-indsatsen..

Med indsatsen ‘Viden i anvendelse nu’ støttes danske rådgivningsvirksomheder i at bringe ny viden, nye metoder og ny teknologi i anvendelse i dansk erhvervsliv. Her på siden kan der læses mere om de tiltag og virksomhedsforløb, som Industriens Fond har støttet, for at hjælpe med at løse akutte problemer og forretningsmæssige udfordringer i danske virksomheder, der er ramt af corona-krisen.
 

AI-drevet vækst (LÆS MERE HER)
Projektet har fokus på rådgivning i udnyttelse af AI til forretningsudvikling. Det er målet med rådgivningen, at de deltagende virksomheder får opstillet en operationel roadmap for udvikling af AI-drevet produkt- og forretningsudvikling.
Bevillingsmodtager: DAMVAD Analytics A/S
Bevilling: 494.000 kroner
Kontakt: Rune Heiberg Hansen på 22 49 58 96
 

Analyse og implementering med effekt (LÆS MERE HER)
Rådgivningen har bl.a. fokus på at hjælpe virksomhederne med løsninger til udfordringer, der relaterer sig til fastholdelse/udfasning af produkter, tilpasning af kapaciteten i hele værdikæden til aktuelt behov samt fastholdelse af væsentligste styringsmekanismer såsom Sales&Operations Planning og daglig driftsstyring i produktionen.
Bevillingsmodtager: A-2 management consulting
Bevilling: 580.000 kroner
Kontakt: Tais Pedersen på 29 17 30 99
 

Automation og Robotteknologi i Anvendelse Nu (LÆS MERE HER)
Formålet med rådgivningsforløbet er at understøtte, at flere virksomheder investerer i automation og robotteknologi, og at de valgte løsninger matcher virksomhedens behov bedst muligt. Endvidere er der fokus på at gøre virksomheden klar til at udnytte teknologierne, herunder også evt. at gennemgå en produktionsoptimeringsproces.
Bevillingsmodtager: Teknologisk Institut og Gain & Co.
Bevilling: 3.556.000 kroner
Kontakt: Anne-Lise Høg Lejre på 72 20 31 16

Boosting Business
Rådgivningen har fokus på at bistå de deltagende virksomheder med at gentænke deres forretning og give viden om flere eksportmarkeder og nye kundesegmenter. Forløbet har fokus på strategisk udvikling af forretningen, især det markedsrettede, men også ledelse, kompetenceløft og digitalisering.
Bevillingsmodtager: Ditlev Consulting
Bevilling: 459.000 kroner
Kontakt: Jette Ditlev på 25 30 16 06
 

Buildbackbetter
Projektet har fokus på at bringe de deltagende virksomheder gennem et transformationsforløb med fokus på fx bæredygtighed og FNs Verdensmål, resiliens i værdikæden og kommunikation af bæredygtige værditilbud.
Bevillingsmodtager: FSC Danmark
Bevilling: 393.000  kroner
Kontakt: Loa Worm på 28 78 08 19
 

Bæredygtig business – fremtidssikring af din forretningsmodel
Rådgivningen skal give de deltagende virksomheder indsigt i og inspiration til bæredygtige forretningsmodeller, nye teknologier, og et udvidet bundlinjefokus med større fokus på hensynet til miljø og mennesker.
Bevillingsmodtager: Zeal ApS
Bevilling: 316.800 kroner
Kontakt: Xenia Duffy på 53 77 51 50
 

Charlie Tango virksomhedsforløb (LÆS MERE HER)
Med udgangspunkt i erfaring og forståelse for digital innovation og udvikling, vil rådgivningsforløbet  adressere Coronakrisens udfordringer og hjælpe med at skabe resultater hos deltagervirksomhederne via hjælp til bl.a. digitalisering, automatisering og transformation.
Bevillingsmodtager: Charlie Tango A/S
Bevilling: 726.000 kroner
Kontakt: Martin Schultz på 26 15 61 23
 

Digital Førstehjælp – Brug data til at træffe kritiske beslutninger og navigere gennem krisen
Rådgivningen tager afsæt i behovet for overblik og data-drevne beslutninger, som skal målrettet indsatsen for at navigere deltagervirksomhederne gennem coronakrisen. Forløbet tager udgangspunkt i, at der for mange virksomheder er vendt op og ned på nøgletal, hvilket forringer transparensen af fx omsætning og omkostninger samt efterlader kritiske spørgsmål omkring eks. råvare-indkøb, medarbejderstab, og vækstplaner. Ved at skabe fuld indsigt i data for de deltagende virksomheder, skal denne problematik afhjælpes.
Bevillingsmodtager: INTELLISHORE P/S
Bevilling: 461.280 kroner
Kontakt: Sonu Banga på 27 21 88 50
 

Datadrevet beslutningsgrundlag i krisetider (LÆS MERE HER)
Virksomhedsforløbet skal styrke virksomheders opbygning af et datadrevet  krisestyrings- og beslutningsgrundlag på forskellige områder såsom forecasting, automatisering af arbejdsprocesser og øget datatransparens i forhold til kunder, varebeholdning og leverandører.
Bevillingsmodtager: Networked Business Institute
Bevilling: 980.000 kroner
Kontakt: Jan Futtrup Kjær på 20 15 95 44
 

Digitalisering og onlinetilstedeværelse for detailhandlen – styrket gennem krisen
Rådgivningen har fokus på at hjælpe detailhandelsvirksomheder med at øge digitaliseringen i deres forretning samt sikre online tilstedeværelse.
Bevillingsmodtager: Medit Consult
Bevilling: 441.000 kroner
Kontakt: Klavs Holm på 41 44 60 10
 

E-Eksport via online markedspladsen Amazon
Projektet har fokus på at rådgive om mulighederne i at anvende Amazon som E-eksport platform. I rådgivningsforløbet vil de deltagende virksomheder arbejde med en individuel tilpasset ’Amazon Go to Market strategi’, med afdækning og undervisning af kompetencer og ressourcer i virksomhedens organisation.
Bevillingsmodtager: Valuezon Nordic ApS
Bevilling: 262.000 kroner
Kontakt: Jan Pipper på 20 23 70 90
 

En bæredygtig forretningsudvikling
Rådgivningsforløbet skal hjælpe virksomheder med at indtænke bæredygtighed i deres forretninger.
Bevillingsmodtager: Business Esbjerg
Bevilling: 590.000 kroner
Kontakt: Karsten Rieder på 93 95 00 75
 

EY Growth Navigator 2020 (LÆS MERE HER)
Ved hjælp af online dialogværktøjet ’EY Growth Navigator’ har rådgivningsforløbet fokus på at hjælpe virksomheder til fornyet vækst. Værktøjet har bl.a. fokus på at afsøge hvilke vækstmuligheder der er i markedet samt sikre den bedste udnyttelse af ledelsesressourcer i virksomheden.
Bevillingsmodtager: Ernst and Young P/S
Bevilling: 192.000 kroner
Kontakt: Ole Rasmussen på 25 29 48 32
 

Fasthold kunderne og genskab væksten via bedre kundeindsigt (LÆS MERE HER)
Rådgivningen har fokus på at hjælpe virksomhederne med at udnytte viden om kundernes behov, adfærd, tilfredshed, loyalitet og lønsomhed, og omsætte det til øget vækst. Rådgivningen tager udgangspunkt i følgende temaer: Kundebehov (analyse og produkt-/service-tilpasning), Segmentering (afklaring, analyse og prioritering), Kunderejse (kortlægning, analyse, forbedring og digitalisering), Kundeloyalitet (måling, analyse, forbedring og fastholdelse) og Kundedialog (ny value proposition, mersalg og tiltrækning af nye kunder).
Bevillingsmodtager: CustomerExperienceOffice.com
Bevilling: 935.000 kroner
Kontakt: Jesper Krogh Jørgensen på 31 79 79 70

Female Founders in Tech NYC
“Female Founders in Tech” (FFIT) er et 10 måneders forløb, der rådgiver startups inden for tilpasning af virksomhedsstrategi, kapitalrejsning, internationalisering, market entry og netværk til internationale samarbejdspartnere, gennem individuel rådgivning og workshops. FFIT består af et 4 måneders virtuelt forløb med løbende 1:1 rådgivning, 4 dages masterclass i New York og opfølgende rådgivningsforløb i Danmark. Målgruppen er kvindelige tech iværksættere med potentiale til international skalering.
Bevillingsmodtager: Female Founders of The Future
Bevilling: 375.700 kroner
Kontakt: Liva Echwald-Tijsen på 40 46 49 78
 

Finansiering til startups i akut kapitalnød
Projektet har fokus på at lave en short-list af kapitalkilder til deltagervirksomhederne, hvorefter virksomhederne introduceres til potentielle investorer og offentlige støtteprogrammer. Der tages udgangspunkt i virksomhedernes forretningside, modenhed, udviklingsstadium, kapitalbehov og investeringsstrategi.
Bevillingsmodtager: 1st Mile
Bevilling: 635.000 kroner
Kontakt: Søren Houmøller på 40 44 67 14
 

Forretningsudvikling for Socialøkonomiske virksomheder
Projektet har til formål at yde rådgivning til mindre socialøkonomiske virksomheder (SØV) med fokus på udvikling af forretningsmodeller, der kan sikre fremtidig stabilitet, vækst og skalering. Rådgivningsforløbet skal være med til at fremme potentialer i udvikling af SØVernes forretningsmodeller, herunder optimering af produkter samt kunde- og leverandørmatch.
Bevillingsmodtager: Konsulenthuset for Socialøkonomi
Bevilling: 368.000 kroner
Kontakt: Trine Velling på 24 89 79 11
 

Fra overlevelse til vækst til vedvarende succes
Rådgivningen har til formål at give virksomhederne overblik over risici og potentiale, omkostnings & effektiviseringsmuligheder samt omsætningspotentialer. Dette overblik skal munde ud i et nyt konkret styringsværktøj til fremtidssikring af virksomhedens overlevelse og vækstevne.
Bevillingsmodtager: Advice+
Bevilling: 655.000 kroner
Kontakt: Andreas Knudsen på 30 14 20 80
 

Fremtidssikring og styrkelse gennem digitalisering af SMV’er, post-Corona
Projektet hjælper SMV’er med at fremtidssikre omsætningen, med inspiration fra Industri 4.0. Det gøres ved at skærpe den eksisterende forretning og optimere udnyttelsen af nuværende kompetencer, ved at udvikle gennem innovation, digitalisering af produktion og nye tiltag til at fastholde eller skabe nye markeder og kundesegmenter, samt skabelsen af tryghed for ledelse og investorer gennem contingency-planer.
Bevillingsmodtager: Quorum Consulting P/S
Bevilling: 989.000 kroner
Kontakt: Thomas Bjarnesen på 51 93 78 76
 

Fønix
Rådgivningsforløbet omfatter målrettet og balanceret omkostningsoptimering, der tilgodeser både: (1) Akut hjælp til indgriben, for at nedbringe udvalgte dele af omkostningsbasen her og nu (2) Strategiske beslutninger, der øger produktiviteten, så virksomhedernes anlæg og ressourcer udnyttes optimalt. Løsningerne tager udgangspunkt i: Supply Chain Management, Strategisk Indkøb, Procesoptimering og S&OP.
Bevillingsmodtager: LinkToValue Management
Bevilling: 536.000 kroner
Kontakt: Dann Neergaard på 29 25 12 43
 

Giv digitaliseringen et boost
Projektet skal via rådgivningsforløbet gennemføre en række digitaliseringstjek hos de deltagende virksomheder for at fremme deres digitale modenhed på udvalgte områder. Med udgangspunkt i digitaliseringstjekket vil deltagervirksomhederne herefter arbejde med fokusområder som fx anvendelse af kundedata, nye servicetilbud, produktion og forsyning, intern organisering, nye måder at samarbejde på eller selve forretningsmodellen.
Bevillingsmodtager: Digitaliseringsinstituttet
Bevilling: 270.000 kroner
Kontakt: Pernille Kræmmergaard på 22 50 76 29
 

Heyfunding
Projektet vil anvise en genvej til kapitalfremskaffelse for vækstiværksættere. Rådgivningsforløbet har fokus på fire overordnede områder: 1) opbygning af investeringscase, 2) identifikation af investorer, 3) kontakt- og introduktionsfase, samt 4) assistance ifm. dialog med interesserede investorer.
Bevillingsmodtager: Heyfunding ApS
Bevilling: 225.000 kroner
Kontakt: Niels Holst på 36 95 77 72
 

Innovationstiltag, som skaber øget salg og konkurrenceevne
Projektet skal hjælpe virksomheder med at gentænke eksisterende indretningsløsninger i produktionslokaler, showrooms, kontorer og butikslokaler. Indretningen skal tage højde for ny adfærd som konsekvens af Covid-19, fx i form af ændrede arbejdsgange, omstilling af produktionen, ændrede hygiejnevaner eller ændret forbrugeradfærd.
Bevillingsmodtager: MODUS A/S
Bevilling: 464.000 kroner
Kontakt: Pernille Jørgensen på 61 30 18 64
 

IoT – Innovation og vækst gennem krisen 
Rådgivningsforløbet har fokus på, at SMV’er kan afprøve IoT-teknologi på egne produkter og få hjælp til at styrke deres digitale omstilling.
Bevillingsmodtager: Xtel Wireless ApS
Bevilling: 414.000 kroner
Kontakt: Torben Lund Clement på 20 95 00 02
 

Innovations Reboost
Vha. udviklingsmodellen AIM, der bygger på Design Thinking, har rådgivningen fokus på at skabe den nødvendige indsigt hos de deltagende virksomheder ifm. produktudvikling. Gennem en række workshops, vil virksomhedernes udfordringer blive kortlagt og der vil blive arbejdet hen imod en produktprototype, som kan testes på brugere for derved at give et beslutningsgrundlag for opstart af udviklingsprojekt.
Bevillingsmodtager: Artlinco A/S
Bevilling: 404.000 kroner
Kontakt: Søren Frahm på 40 61 80 36

Just-do-IT
Rådgivningen skal hjælpe virksomheder til at højne deres innovationsparathed og yde en evaluering af ønskede forslag til kostoptimeringer gennem redesign baseret på eksempelvis design reviews, udnyttelse af materialer (FEA), simuleringer (CFD), fremstillingsprocesser og kvalitetssikring.
Bevillingsmodtager: Frecon A/S
Bevilling: 1.720.000 kroner
Kontakt: Michael Elefsen på 20 15 09 16
 

Kommunikation, sociale medier og markedsføring (LÆS MERE HER)
Virksomhedsforløbet hjælper virksomheder med at optimere værdien af deres kommunikationskanaler med henblik på at nå bedre ud til kunder og leverandører. En del af projektet sigter efter at ramme deltagervirksomhederne på et strategisk, såvel som et praktisk, niveau, så projektet på den måde peger fremad i tid.
Bevillingsmodtager: Operate A/S
Bevilling: 830.000 kroner
Kontakt: Thomas Ebdrup på 29 72 76 85
 

Kompetence- og forretningsudvikling Nordjylland 2020 (LÆS MERE HER)
Projektet støtter virksomheder i at gentænke deres forretningsmodel, skabe et continuos improvement mindset og finde løsninger, der optimerer processer vha. hurtige og kraftige indsatser, der sender virksomhederne tilbage på vækstsporet og sikrer udvikling frem for afvikling. Rådgivningen bygger på 1) Screening/analyse for at forstå, hvordan krisen påvirker virksomhederne kommercielt, operationel og finansielt 2) Gentænkning/tilpasning af forretningsmodellen for at finde de indsatsområder, der understøtter bl.a. organisatorisk performance, identifikation af eventuelle udviklingsprojekter, øget produktivitet og procesoptimering 3) Implementering og opkvalificering af viden.
Bevillingsmodtager: Center for Logistik og Samarbejde ApS
Bevilling: 248.760 kroner
Kontakt: Ole Svendsen på 30 32 64 04

Kriseinnovation i SMV
Rådgivningsforløbet har fokus på at tilføre SMV’er den ekstra innovations- og eksekveringsevne det kræver at finde innovative vækstmuligheder, oversætte dem til konkrete strategier og få ideer til at blive til handling. Dette mål skal bl.a. udføres ved en facilitering af den interne viden i virksomheden, der herefter skal omsættes til konkrete innovations- og væksttiltag.
Bevillingsmodtager: Execution Excellence
Bevilling: 415.000 kroner
Kontakt: Benjamin With på 20 92 55 22
 

Lift up med Winspire (LÆS MERE HER)
Projektet tager udgangspunkt i et ’tragtforløb’, hvor de deltagende virksomheders udfordringer indledningsvist analyseres, hvorefter virksomhederne i det videre rådgivningsforløb kobles på et af følgende Winspire-koncepter: 1) strategi, 2) Optimering, 3) Salg eller 4) Mennesker.
Bevillingsmodtager: Winspire
Bevilling: 510.000 kroner
Kontakt: Charlotte Fredberg Schmidt på 28 60 80 33
 

Mindre produktionsvirksomheder gennem Corona-krisen (LÆS MERE HER)
Virksomhedsforløbet fokuserer på virksomhedsnær og praktisk rådgivning inden for temaerne digitalisering og automatisering, strategi og afsætning, produktionsoptimering og organisationskultur, samt kommunikation.
Bevillingsmodtager: Dansk Produktions Univers
Bevilling: 490.000 kroner
Kontakt: Claus Højgaard på 26 25 02 17
 

Modstandskraft i din forsyningskæde (LÆS MERE HER)
Projektet har fokus på at styrke danske virksomheders modstandskraft i forsyningskæden gennem operationelle tiltag og løsninger på områder som produktion, supply chain, logistik, likviditet, og planlægningsprocesser.
Bevillingsmodtager: Ernst & Young P/S
Bevilling: 495.000 kroner
Kontakt: Søren Juhl Rantorp på 25 29 49 49
 

Ny forbrugeradfærd og deleøkonomi (LÆS MERE HER)
Rådgivningen skal hjælpe deltagervirksomhederne til at justere deres kommunikation og strategi, så det stemmer overens med forbrugernes nye adfærd, drivkræfter og barrierer. Rådgivningsforløbet skal bidrage til øge virksomhedernes konkurrenceevne, evne til at imødekomme forbrugernes behov og usikkerheder, samt sikre bedre forudsætninger for virksomhederne ift. at udvikle og omstille deres koncepter til særlige situationer.
Bevillingsmodtager: Maple
Bevilling: 251.000 kroner
Kontakt: Johanne Staugaard Johansen på 31 44 88 77


Nye veje til vækst
Rådgivningsforløbet har fokus på, hvordan man med udgangspunkt i virksomhedens ressourcer, produkter og muligheder kan definere og kickstarte vækst. Forløbet taget udgangspunkt i 1) identificering af vækstspor og vækstpotentiale, 2) overordnet handlingsplan for vækst og 3) ”hands on”.   
Bevillingsmodtager: Get2Market ApS
Bevilling: 420.800 kroner
Kontakt: Erik Fligor på 40 50 44 44
 

Produktinnovation og kundeloyalitet  
Via en innovationsproces, der bl.a. involverer kvantitative markedsundersøgelser, kan industri- og produktionsvirksomheder få rådgivning og hjælp til at forstå forbrugerens ændrede ønsker og behov, og igennem konceptuel udvikling af nye produkter skal rådgivningen hjælpe virksomheden til at stå stærkere i den fremtidige konkurrence
Bevillingsmodtager: Communication Research
Bevilling: 327.250 kroner
Kontakt: Martin Juul på 30 30 01 37
 

Provice, individuelle forløb (LÆS MERE HER)
Projektet vil bistå virksomhederne med at reetablere og fastholde momentum på strategiske tiltag, som er blevet nedprioriteret pga. krisestyring ifm. Corona-pandemien. Rådgivningen tager udgangspunkt i to forhold: 1) Supportere og styrke de ledelsesmæssige ressourcer til fx implementering af LEAN, optimering af byggesagsstyring, forberedelse til ISO-certificering og ansøgning om miljøgodkendelse til produktionsudvidelse, samt 2) Støtte udviklingen af virksomhedernes forretning, fx med fokus på ledelsespraksis og -systemer, innovationskulturen og innovationsforløb, og brug af SDG.
Bevillingsmodtager: Provice ApS
Bevilling: 489.000 kroner
Kontakt: Tomas Sander Poulsen på 22 88 14 89

Road 2 Increased Earnings
Rådgivningen har fokus på at booste SMVers bundlinje samt konkurrenceevne ved bl.a. at give indsigt i nuværende produkter, kortlægning af supply chain risks, identificering af optimeringspotentiale samt plan for eksekvering og gennemførsel af ”lavthængende frugter”. Rådgivningen skal hjælpe virksomhederne med at kortlægge afhængigheder i supply chain, potentielle risks, identificering af optimeringspotentiale – herunder nytænkning af produktionssetup, varestrømme samt fysisk produktoptimering.
Bevillingsmodtager: Advantis ApS
Bevilling: 943.400 kroner
Kontakt: Kim D. Jensen på 25 29 75 86
 

Robusthed i SMV-virksomheden (LÆS MERE HER)
Gennem et robusthedsforløb med følgende seks temaer: Forretningsmodel, Kunder og produkt/service, Ledelse og Organisation, Medarbejdere, Processer og Effektivitet og Økonomi, skal de deltagende virksomheder blive i stand til bedre at overvåge omverdenen, styrke deres værdidemonstration, designe stærke kunderejser, delegere autonomi til medarbejderne og arbejde med strategisk kompetenceudvikling.
Bevillingsmodtager: Bedre Indtjening
Bevilling: 480.000 kroner
Kontakt: John Martinussen på 27 50 88 68
 

Rådgivning til oplevelses- og turismebranchen
Rådgivningen har fokus på at rådgive virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi og turisme om alternative forretningsmuligheder, herunder produkttilpasning og -udvikling.
Bevillingsmodtager: BALDER
Bevilling:  454.000 kroner
Kontakt: Karl Granov på 26 70 33 93
 

Skab effektivisering gennem anvendelse af automatiseringsteknologi (LÆS MERE HER)
Gennem en analyse af virksomhedernes automatiseringspotentiale, har rådgivningen fokus på at vurdere den eventuelle besparelseseffekt gennem anvendelse af automatiseringsteknologier på en række processer i virksomhederne. Resultatet af analysen vil udmunde i en business case som tager udgangspunkt i den specifikke virksomheds forretningsområder, processer og EY’s erfaringer.
Bevillingsmodtager: Ernst and Young P/S
Bevilling: 495.000 kroner
Kontakt: Jesper Kirk på 25 29 56 34
 

SMV-Boosteren
I samarbejde med Business Horsens vil DareDisrupt rådgive en række virksomheder omkring afsætning, nye kanaler, nye kundebehov, bæredygtighed og øget digitalisering.
Bevillingsmodtager: DareDisrupt
Bevilling: 552.000 kroner
Kontakt: Rasmus Bie-Olsen på 29 13 95 41
 

Sparring til vækst og udvikling
Projektet vil facilitere et udviklingsforløb for de deltagende SMVere og bistå virksomhederne med at vurdere deres forretningsmodel og få den tilpasset til den aktuelle og fremtidige markedssituation. Sammen med virksomhederne gennemføres en struktureret proces med udgangspunkt i anerkendte modeller som fx Business Model Generation eller Alignment Squared. Gennem processen afdækkes hvor der kræves ændringer og særlige indsatser for at nå de ønskede vækstambitioner og indtjeningsmål.
Bevillingsmodtager: 4BConsult ApS
Bevilling: 420.000 kroner
Kontakt: Bjarne Hansen på 20 42 81 20
 

Step Up
Formålet med rådgivningen er at give de deltagende virksomheder indsigt i, hvordan de kan styrke deres forretningsstrategi, og dermed kvalificerer virksomhedens vej ud af krisen og skaber fundament for vækst og jobs. Virksomhedsforløbet vil ligeledes facilitere samarbejde mellem deltagervirksomhederne og andre etablerede virksomheder i branchen for at dele viden og øge innovationskraften i branchen med henblik på at katalysere vækst.
Bevillingsmodtager: Next Step Challenge
Bevilling: 740.000 kroner
Kontakt: Søren Røn på 51 24 21 20
 

Styrk salg, marketing og produktudvikling via fokuseret målgruppefeedback
Rådgivningen har fokus på at hjælpe B2C og B2B virksomheder med at tilpasse salgsstrategi og løsninger/produkter til de nye behov og adfærd hos slutkunden som konsekvens af coronakrisen. Rådgivningen vil hjælpe de deltagende virksomheder med at afdække og forstå de vigtigste målgruppers købsbarrierer, købsmotiver og nye kundebehov, så salgsindsats og produktudvalg kan optimeres og tilpasses markedssituationen.
Bevillingsmodtager: Det Antropologiske Foretagende ApS
Bevilling: 334.000 kroner
Kontakt: Lars Brix Bendtsen på 30 30 01 36
 

Strategiudvikling og nye indsatser hos 20 danske SMV’er under – og efter – Corona pandemien
Projektet har fokus på at hjælpe SMV’er indenfor underholdnings-, retail-, sports-, rejse- og turistindustrien med at implementere løsninger, der kan hjælpe dem gennem krisen. Rådgivningen tager udgangspunkt i scenarieanalyse, megatrends, risk manangement og innovation.
Bevillingsmodtager: Instituttet for Fremtidsforskning
Bevilling: 685.000 kroner
Kontakt: Anne Sofie Hvitved på 20 77 01 44
 

Styrke virksomhedernes lønsomhed
Målet med projektet er at styrke SMV’ers indsigt i kundebehov.
Bevillingsmodtager: Loyalty Group A/S
Bevilling: 288.000 kroner
Kontakt: Mikkel Korntved på 40 11 41 22
 

Styrket gennem krisen
Gennem en procesorienteret tilgang, har rådgivningen fokus på at designe og implementere organisation, kompetencer, ledelsesprincipper, teknik og system indenfor en række udvalgte scopes: produktudvikling, NPI, ordrebehandling, planlægning, indkøb, produktion eller lager.
Bevillingsmodtager: Zillion Consulting Group
Bevilling: 985.000 kroner
Kontakt: Martin Lynge på 61 70 11 00
 

Styrket konkurrenceevne i metalindustrien (LÆS MERE HER)
Projektet har til formål, gennem ny teknologi og viden, at styrke danske bearbejdningsvirksomheders konkurrencekraft gennem produktivitets- og procesoptimering. Rådgivningen skal bl.a. hjælpe til med at reducere procestid, kassation og værktøjsforbrug samt øge kvalitet og produktivitet hos deltagervirksomhederne.
Bevillingsmodtager: DAMRC f.m.b.a.
Bevilling: 434.000 kroner
Kontakt: Klaus Bonde Ørskov på 30 51 60 85
 

Stærkere sammen
Med udgangspunkt i antropologisk kulturanalyse vil rådgivningen forsøge at belyse fordelene ved bottom-up ledelse i ejerledede SMV-produktionsvirksomheder. Rådgivningsforløbet skal frembringe viden om virksomhedernes nuværende kulturelle, organisatoriske og ledelsesmæssige ståsted og bruge denne viden til at bringe virksomhederne styrket gennem coronakrisen. Rådgivningen vil ligeledes have fokus på at definere de deltagende virksomheders DNA, hvilket skal bidrage til at skabe dels en forbedret selvforståelse og benyttes til marketing og SoMe Branding.
Bevillingsmodtager: VirksomhedsAntropologerne
Bevilling: 404.000 kroner
Kontakt: Helle Hust på 29 17 04 77
 

Sæt og nå de rette mål
Rådgivningsforløbet sætter fokus på hver enkelt SMVs specifikke udfordringer ved at undersøge interne forhold og finde frem til relevante langsigtede mål, der både motiverer medarbejderen og skaber vækst og positive resultater for virksomheden, med udgangspunkt i kundens behov.
Bevillingsmodtager: Grit by Innovation Lab
Bevilling: 381.200 kroner
Kontakt: Per Lolk på 53 57 16 67
 

Tour de Change – en ny rejseplan for SMV-virksomheder
Virksomhedsforløbet har fokus på at bringe virksomheder igennem strategiforløb med fokus på bæredygtighed, digitalisering og internationalisering. Gennem rådgivningsforløbet, skal de deltagende virksomhederne gøres stærkere og mere konkurrencedygtige ved at arbejde bevidst med en ’rejseplan’, der bringer dem i retning af en eller flere af nedenstående destinationer: ’Den Grønne Tur – en mere bæredygtig og ansvarlig retning’, ’Den Digitale Tur – der ændrer på den måde, som virksomheden handler og driver forretning’ og ’Den Internationale Tur – der åbner for nye kunder og markeder uden for landets grænser’.
Bevillingsmodtager: VIBORGegnens Erhvervsråd
Bevilling: 1.080.000 kroner
Kontakt: Henrik Hansen på 40 13 44 74
 

Viden i anvendelse NU
Rådgivningsforløbet har fokus på at få lagt en digitaliseringsplan for afsætning og handleplaner for hvordan de deltagende virksomheder adresserer nye kundesegmenter online og digitaliserer salgsprocessen.
Bevillingsmodtager: Gammelbys
Bevilling: 902.000 kroner
Kontakt: Mette Gammelby på 40 98 04 30
 

Viden til salg – for SMV’er
Rådgivningsforløb til SMV’er har fokus på syv elementer, som skal hjælpe de deltagende virksomheder med at identificere og udnytte mulighederne i de nye behov og adfærd hos kunden, som er opstået som konsekvens af coronakrisen: Kundebehov, Markedsanalyse, Barriere-identificering, Segmentering, Kunderejse, Kundeloyalitet og Value proposition
Bevillingsmodtager: Lindberg International ApS
Bevilling: 660.000 kroner
Kontakt: Michael Lindberg på 40 63 49 75
 

Øget konkurrence- og internationaliseringsevne på nye markeder
Projektet har fokus på at hjælpe SMV’er i forsvarsindustrien til at retænke deres markeder og styrke deres eksport til udenlandske kunder.
Bevillingsmodtager: CAPITAL E&I
Bevilling: 940.000 kroner
Kontakt: Janus Bendix Engmann på 40 23 64 12

genstart NU

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats for at hjælpe danske virksomheder bedst muligt gennem de svære vilkår som corona-virussen har bragt med sig.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.