genstartNU

Med det udgangspunkt har Industriens Fond iværksat en indsats - kaldet genstartNU.dk - og i den forbindelse afsat 150 mio. kroner til at styrke danske virksomheder og genstarte dansk erhvervsliv.

Industriens Fond søsatte initiativet genstartNU-programmet tilbage i marts 2020. I programmet afsatte Fonden 150 mio. kr. til at hjælpe danske SMV’er gennem krisen og omstille sig til en ny konkurrencesituation

En hjælp til at løse pludselige problemer, men især også en hjælp til at innovere, udvikle og styrke forretningsmodeller og strategier hos danske virksomheder – primært de små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Over 2500 danske virksomheder fik hjælp gennem programmet.

IRIS Group har udarbejdet en erfaringsopsamling fra Industriens Fonds genstartNU-program. Erfaringsopsamlingen er gennemført i samarbejde med forskere fra tre universiteter.

Formålet med erfaringsopsamlingen var at evaluere programmets design, værdiskabelse og resultater samt at opsamle læring, som kan være til inspiration for fremtidige indsatser og programmer hos både private fonde og det offentligt finansierede erhvervsfremmesystem.

Erfaringsopsamlingen baserer sig på interviews og dybdegående casestudier med ca. 150 virksomheder og 35 rådgivervirksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende virksomheder.

Blandt analysens mange resultater er de væsentligste bl.a.:

  • Forløbene har generelt haft stor effekt i virksomhederne. Et meget stort flertal angiver, at forløbet har styrket deres viden og kompetencer – endda ofte på flere områder.
  • Langt de fleste deltagende virksomheder har gennemført forbedringer i forretningsmodellen, der også styrker dem på længere sigt.
  • Mange SMV’er har et ønske om eller behov for at justere sin forretningsmodel. Ny teknologi, grøn omstilling, mv. skaber nye muligheder samt internt og eksternt pres for udvikling i SMV’erne.

Projektet har bl.a. dokumenteret, at mange SMV’er slås med ubalancer i forretningsmodellen, og at der er behov for SMV-venlige værktøjer, der kan bruges til at styrke forretningsmodellen.

Projektets parter har derfor som led i projektet – i tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland – udviklet et værktøj, der skal gøre det nemt for SMV’er at komme i gang med at efterse forretningsmodellen. Værktøjet baserer sig bl.a. på et litteraturstudie af forretningsmodeller som begreb og disciplin samt en stor international desk research af SMV-værktøjer til forretningsudvikling. Dette baggrundsarbejde er gjort tilgængeligt for erhvervsfremmesystemet.

Værktøjet kombinerer en digital selvtest på Virksomhedsguiden.dk med muligheden for at benytte sig af et opfølgende, gratis sparringsforløb i det regionale erhvervshus.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.