Fra Fax til virtuelle møder

Projektet vil udvikle brugen af virtuelle salgsmøder til at fremme eksporten til Tyskland.

COVID-19 pandemien har store økonomiske konsekvenser for dansk eksport i en tid med social distancering og lukkede landegrænser, men situationen har også givet anledning til nytænkning af forretningsprocesser.

Med udgangspunkt i den nuværende krisesituation ønsker projektet Fra Fax til virtuelle møder at styrke SMV’ers brug af onlinemøder til at optimere deres salg til tyske kunder. Projektet vil igennem markedsføringsanalyser, workshops og rådgivningsforløb udvikle konkrete værktøjer og teknikker til afholdelse af møder og udvikle best practice.

En merbevilling i 2021 skal sikre en større forankring af projektet blandt SMV Danmark. Det vil ske igennem nye workshops og forskellige webinarer om best practice i forhold til digitalt salg i Tyskland. Derudover videreudvikles projektets vidensunivers med praksisguides, cases, videos omkring digitale salgsstrategi. 

Projektet skal munde ud i en ny tilgang til eksportsalg og øge virksomheders digitale salgskompetencer. En forøget digitaliseringsgrad skal derudover bidrage til en større anvendelse af digitale salgsteknologier i fremtiden og på sigt styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

Projektet henvender sig til SMV’er med eksport til Tyskland og deres danske eksportsælgere og marketingmedarbejdere.

PROJEKTET

Projektnavn:
Fra Fax til virtuelle møder

Projektejer:
Danish Export Association (Eksportforeningen)  

Tid:
2020-2021

Støttet med:
4,25 mio. kroner

Hjemmeside:
www.danishexport.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Danish Export Association

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer:
Ulrik Dahl
CEO
Danish Export Association
30 31 87 88
uld@danishexport.dk

Kontaktperson:
Andreas Julskjær Pedersen
Head of Danish Export
Danish Export Association
22 62 16 91
ajp@danishexport.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk