Kortlægning af Danmark som førende testland

Projektet skal styrke virksomheders innovation igennem øget adgang til testfaciliteter.

Virksomheders konkurrenceevne er i høj grad dikteret af deres muligheder for at innovere, men utilstrækkelig adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter viser sig at hæmme innovationen. SMV’er mangler ressourcer til selv at etablere og drive faciliteter til test nye teknologier, løsninger og alternative materialer, og der findes på nuværende tidspunkt ingen samlet oversigt over tilgængelige faciliteter, hvor virksomheder kan for testet og afprøvet deres produkter.

Projektet vil derfor kortlægge udbuddet af testfaciliteter både i Danmark og udland, samt behovet for fremtidige danske testfaciliteter. Kortlægningen vil danne grundlaget for en brugervenlig digital platform, som nemt opdateres og udvikles, og hurtigt kan give virksomheder et fuldendt overblik. Derudover skal en Gap-analyse af testfaciliteter vise, hvor det bliver nødvendigt at udbygge faciliteter for at kunne understøtte udvalgte erhvervsmæssige styrkepositioner. Med baggrund i kortlægningen og Gap-analysen, udarbejdes en oversigt over udvalgte nabolandes strategiske investeringer i testfaciliteter for at kortlægge Danmarks nuværende og fremtidige konkurrencesituation.

Projektet skal munde ud i en styrkelse af virksomheders viden om udviklingsmuligheder- og potentielle samarbejdspartnere. Kortlægningen skal give private og offentlige udbydere et indblik i behovet for investeringer i nye faciliteter. I sidste ende skal projektet være med til at understøtter en øget dansk konkurrenceevne og jobskabelse.

Projektet henvender sig til industrivirksomheder, iværksættermiljøer, myndigheder, vidensinstitutioner samt erhvervsfremmeaktører og brancheorganisationer.

PROJEKTET

Projektnavn:
Kortlægning af Danmark som førende testland

Projektejer:
ATV

Tid:
2021

Støttet med:
990.000 kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Ingeniørforeningen, IDA i samarbejde med en række aktører.

KONTAKT

Projektejer:
Ulrik Dahl
CEO
Danish Export Association
30 31 87 88
uld@danishexport.dk

Projektleder:
René Højmark
Chefkonsulent
IDA
24 34 15 47
rth@ida.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk