Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren

Projektet vil afdække, hvordan blockchain-teknologi kan bidrage til vækst og beskæftigelse på fødevareområdet og forhindre plagiat.

 

Dansk fødevareindustri eksporterer for 166 milliarder kroner årligt, og beskæftiger mere 186.000. Fødevareområdet er blevet en afgørende kilde til arbejdspladser, og i takt med en stigende globalisering stiger kravene til de danske fødevareeksporterende virksomheder. ”Up-market” kvalitetsfødevare på nicheområder er i stærk vækst, men trues af kopiering – det har gjort sikkerhed og sporbarhed af produkter til et konkurrenceparameter.

Producenterne har dog svært ved at overskue eksportmarkedernes krav, regler og behov for dokumentation. Derfor er der behov for nye teknologier, som kan innovere processen og bidrage til produktudvikling.

Formålet med projektet er at afdække, hvordan blockchain-teknologi kan bidrage til vækst og beskæftigelse på fødevareområdet. Projektet ønsker at skabe bedre betingelser og øget kendskab til blockchain-teknologi igennem 10 specialudviklede blockchain forløb. Med en bottom-up tilgang, tager projektet afsæt i virksomhedernes ønsker og udfordringer, som skal resultere i konkrete businesscases og -modeller for, hvordan virksomhederne kan udnytte blockchain-teknologi i hele værdikæden.

Målgruppen er danske små- og mellemstore fødevarevirksomheder, underleverandører, danske og udenlandske vidensmiljøer, myndigheder og brancheorganisationer.
Projektet udføres af DTU Food i samarbejde med DTU Compute, DTU Skylab, Innovationscenteret Silicon Valley og WeScale & Co.
 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter:

 • Fase 1. Setup og rekruttering
  Etableringsfase med screening af up-market virksomheder og set-up af Blockchain Hub til indsamling af viden inden for området, workshops og udvælgelse af 10 virksomheder.
 • Fase 2. Videnhjemtagning og oprustning til kommercialisering
  Med udgangspunkt i de 10 udvalgte fødevarevirksomheder planlægges en kommercialiseringstur til Silicon Valley med formålet at opleve andre virksomheder, der allerede arbejder med blockchain i deres forretningsmodel.
 • Fase 3. Global best practise, business cases og anbefalinger
  På baggrund af den indsamlede viden og erfaringer udvikles 10 case-workshops, opfølgende seminarer, en rapport om læringspunkter og erfaringer, et casekatalog samt en beskrivelse fra DTU Blockchain Hub af internationale standarder og værktøjer.
   

EFFEKT

Projektet har til hensigt at identificere de kommercialiseringsmuligheder, der bygger på blockchain-teknologi, så flere virksomheder bliver i stand til at udnytte dem med henblik på at skabe merværdi til fødevarebranchen samt hos myndigheder, interesseorganisationer og vidensmiljøer. Projektet vil spirer et ”blockchain community”, som bygger bro mellem fødevareindustrien og blockchain-området med henblik på at udnytte blockchain-værktøjer til en Dansk konkurrencefordel. I sidste ende skal ny viden inden for blockchain-teknologi være med til at øge dansk eksport, højere prissætning og større hjemmemarkedssalg. 

PROJEKTET

Projektnavn:
Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren

Projektejer:
DTU Fødevareinstituttet (DTU FOOD)

Tid:
2019-2020

Støttet med:
3,6 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DTU Food i samarbejde med række andre aktører. Besøg dem herunder. 

Temaindkaldelse

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om "Konkurrencekraft i Blockchainteknologien".

Videnhjemtag fra Silicon Vally

Dette oplæg samler op på den viden, læring og inspiration, som blev bragt hjem til den danske fødevaresektor fra et projektbesøg til Silicon Valley den 12-15 november 2019.

Publikation

Rapporten afdækker blockchain-teknologiens anvendelsesmuligheder i fødevaresektoren”.

KONTAKT

Kontaktperson:
Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
Telefon: 35 88 70 00
Mail: hehje@food.dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk