Et stærkt fokus på forandringer og læring er en integreret del af et projektforløb. 

Industriens Fond er optaget af, at Fondens bevillinger på bedste vis styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. I en ansøgning til Industriens Fond er det derfor vigtigt, at det er tydeligt, hvilket erhvervsmæssigt behov, hvilken udfordring og målgruppe som projektet adresserer, og hvilke forandringer, projektet ønske at skabe for at kunne gøre en forskel.

Projektets forandringsteori 

Til at blive skarp på, hvad det er for en forandring projektet ønsker at skabe, og hvordan denne forandring skabes, er forandringsteori et godt redskab at anvende. Forandringsteori hjælper med at sikre kausalitet og sammenhæng mellem de aktiviteter, der udføres i projektet, og de forandringer, der skabes.  

Opnår projektet bevilling, skal forandringsteorien ligeledes anvendes ved projektstart til at udarbejde en evalueringsstrategi, og som lærings- og styringsredskab under selve projektperioden.  

I Guide til Evaluering og Skabelon til Forandringsteori kan der læses mere om forandringsteori og projektevaluering i Industriens Fond.​ 

Projektevaluering 

For at sikre et stærkt fokus gennem hele projektperioden på, hvilken forandring og værdi projektet skaber, stiller Industriens Fond krav om at bevilligede projekter over én million kroner skal evaluere. For bevilligede projekter over tre millioner er det en betingelse, at der er tilknyttet en professionel, ekstern evaluator. 

Projektevaluering er en metode til systematisk at opsamle viden og data om den effekt projektet har, og således klarlægge, hvilke forandringer projektet har bidraget til. Målet med projektevaluering er også at fremme refleksion, læring og udvikling, da det er gennem evaluering, at der skabes indsigt i, hvornår og hvorfor tingene ikke virker som forventet. Denne indsigt skal give projektpartnerne mulighed for at foretage de nødvendige ændringer i projektet i tide. 

Industriens Fond arbejder grundlæggende med tre typer evalueringsforløb: Evalueringscoach, Understøttet Evaluering og Kritisk Ven, som anbefales alt efter projektets størrelse og kompleksitet.   

Udover de ovenstående evalueringsforløb er Fonden åben over for andre tilgange til evaluering både kvalitative som kvantitative, kombinationer af disse, følgeforskning mv. Valget afhænger af, hvad der giver mest mening for projektet. Projektejer skal selv udvælge evaluatoren, og Fonden kan hjælpe med dette. 

Typer af evalueringsforløb

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.