Praktik i Tyskland

Afsluttet
Internationalisering

Gennem praktikophold i Tyskland skal danske studerendes kendskab til det tyske marked øges.

Der er behov for at flere danske virksomheder på sigt øger deres tyske sprogkompetencer og kendskab til tysk virksomhedskultur, idet afsætning til det tyske marked er vigtig og ofte foregår på tysk. Projektet ønsker på den baggrund at igangsætte et program, hvor danske universitetsstuderende får let adgang til at tage et praktikophold i en tysk virksomhed.

Projektet skal således udvikle en metode, som letter processen med at finde egnede praktikanter og virksomheder. I den forbindelse gennemføres interviews med udvalgte tyske virksomheder samt studerende på danske universiteter for at opnå viden om, hvad virksomheder og studerende lægger vægt på i et praktikophold. På den baggrund udvikles spørgekatalog, som studerende og virksomheder skal igennem forud for et praktikophold. Spørgeskemaet benyttes til at matche de studerende og virksomhederne.

Efter afslutningen af de første praktikophold gennemføres igen interviews med udvalgte praktikanter og praktiksteder. Herigennem ønskes det, at der udvikles bedre registreringsmuligheder, som man skal igennem, når man søger om praktikophold, så matching-processen optimeres mest muligt.

Det understreges, at der i starten af projektet i høj grad vil være tale om individuel behandling af hvert enkelt praktikophold. Hen ad vejen skal processen i højere grad blive standardiseret. Forhåbentlig kan processen bruges i andre lande/sammenhænge også.

Målsætninger

Projektet har stillet en række målsætninger op. Dels nogle ”bløde” målsætninger, men også håndfaste målsætninger omkring antallet af praktikforløb og tilfredsheden med forløbene:

Praktikregister
Der udarbejdes et praktikregister, som letter arbejdet med at matche virksomheder og studerende. Alle danske studerende og tyske virksomheder registreres i registret med kontaktoplysninger, herunder beskrivelse af jobindhold og faglig profil for virksomhedernes anliggende og personlig profil med kompetencer og kvalifikationer for de studerendes vedkommende.

Praktikforløb
Det er hensigten at der gennemføres mere end 100 praktikforløb via projektet i de kommende tre år fordelt som følger:

  • 2015: mindst 20 praktikaftaler
  • 2016: mindst 40 praktikaftaler
  • 2017: mindst 50 praktikaftaler
     

Effekt
På baggrund af projektets aktiviteter forventes det, at de danske studerende vil opnå bedre kompetencer inden for sprog, kultur- og erhvervsforståelse og dermed vil agere anderledes i kontakten og handlen med Tyskland. Dette vil resultere i en øget forståelse for, hvordan man agerer på det tyske marked, og dermed vil handlen og kontakten mellem Danmark og Tyskland forbedres og øges. Der måles tilfredshed og effekt på en række parametre mens projektet er undervejs, og når det når sin afslutning. Ligeledes opsamles årligt en formidlingsegnet rapport, hvori erfaringer offentliggøres til deling og erfaringsudveksling.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Praktik i Tyskland

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Praktik i Tyskland

Projektejer:
Dansk-Tysk Handelskammer

Tid:
2015-2018

Støttet med:
1,0 mio. kroner

Hjemmeside:
http://www.praktik-i-tyskland.dk/

KONTAKT

Projektansvarlig:
Reiner Perau
Adm. direktør
Telefon: 30 70 96 79
Mail: rp@handelskammer.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Lars Møller Holmegaard
Projektchef
Telefon: 33 37 62 05
Mail: lmh@industriensfond.dk

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.