IoT Design Innovation

Arkiveret
Nye teknologier

Projektet vil opkvalificere danske industrivirksomheders viden om, hvordan de kan skabe nye produkter og processer ved brug af Internet of Things.

Der er behov for at danske industrivirksomheder introduceres for nye måder at tænke innovation og forretning på, når det gælder Internet of Things. Tankegangen skal favne Internet of Things og bidrage til en virksomheds fremtidige forretningspotentiale, og de faktorer, der nødvendigvis må medtænkes, for at muliggøre innovation der passer til nutidens og fremtidens markedsplads, industri 4.0 og konkurrencen fra andre lande og brancher.

Projektet vil derfor udvikle og afholde et målrettet innovationsforløb, der skal belyse, hvordan de deltagende industrivirksomheder kan få udbytte af Internet of Things i deres forretning og produkt(er). Innovationsforløbet har således særligt fokus på virksomhedernes produkter og vil identificere de forretningsområder, hvor virksomheder kan indlejre IoT i deres processer.

Formålet er at skabe et metodisk innovationsforløb og en digital værktøjskasse, der kan anvendes af enhver industrivirksomhed, så innovationen kan forbedres ét skridt ad gangen.

Ved at følge anvisningerne til facilitering af workshops, og ved at gennemføre de enkelte metodiske øvelser, der er påkrævet undervejs, vil virksomhedernes bevidsthed øges. Ikke alene mulige IoT-løsninger ser dagens lys, men derudover vil processen ligeledes understøtte en afklaring af hvilke løsninger der er gode for netop den pågældende virksomhed.

METODE: 

Innovationsforløbene er opdelt i tre på hinanden følgende faser, der hver især afhænger af hinanden: 

 • 1. Discover

  I denne fase kortlægges eksisterende produkter, forretningsmodeller, kunder og brugere ved hjælp af metodiske øvelser. Dette skaber det nødvendige holistiske overblik over den eksisterende forretning og er med til at identificere både innovationspotentialer og -forhindringer i virksomheden.

 • 2. Define

  I denne fase struktureres, indrammes og analyseres den indsamlede viden for at kortlægge potentielle innovationspotentialer, der er specifikt rettet mod Internet of Things.

 • 3. Innovate 

  Her konceptudvikles og afprøves nye innovative løsninger, der kan munde ud i en designprototype, der kan formidles til stakeholders i virksomheden. Denne proces samler virksomhedens innovationskapacitet omkring ét konkret koncept, der kan stå sin prøve forretningsmæssigt, i forhold til både virksomhedens kunder og brugere, og dens eksisterende teknologi og produkter.

Målet som skal nås ved at fuldende et IoT Design Innovationsforløb, er en klar plan for at planlægge kommende IoT-innovationstiltag, der kan vægtes i forhold til den potentielle værdi, som den enkelte virksomhed kan skabe.

MÅLSÆTNINGER: 

Den afsluttende evaluering skal påvise, at virksomheder, der har deltaget i forløbet, har øget de innovative kompetencer i virksomheden. Projektets partnere ønsker, at det udviklede IoT Design Innovation Tool-kit gør det muligt for andre virksomheder at anvende erfaringerne fra projektet og ad den vej udbrede konceptet og evnerne til andre danske virksomheder.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet. Kriterierne kredser i særlig grad om de seks case-virksomheder, der skal være med til at vise, at projektets viden og værktøjer gavner: 

 • Mere end 50 procent af de deltagende virksomheder har efterfølgende anvendt metoder eller processer fra IoT Design Innovation i deres videre arbejde.

 • Minimum 30 procent har søsat eller planlagt nye innovationsinitiativer som et resultat af projektet. 

 • Minimum 80 procent har planlagt eller har til hensigt at anvende IoT Design Innovation i et fremtidigt innovationsforløb. 

 • Det digitale Tool-kit er downloadet mere end 2.500 gange når vi når til sommerferien i 2020.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
IoT Design Innovation

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
IoT Design Innovation

Projektejer:
Xtel ApS

Tid:
2016 – 2020

Støttet med: 
2,6 mio. kr.

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Martin Jørgensen
Innovationsdirektør
Telefon: 25 38 10 54
Mail: mj@xtel.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 
Thomas Rønhard
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: tr@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.