Digitalt lederskab

Arkiveret
Nye teknologier

Projektet skal samle erfaringer og kvalificere debatten om digitalisering med faglig viden, inspiration og holdninger.

Digitalisering er en konkurrenceparameter og en forudsætning for vækst og kvalitet. Det gør digitalisering til et forretningsstrategisk emne og placerer dialog og aktuel viden om udfordringer og udnyttelse af digitale muligheder på dagsordenen for virksomhedsledere og andre aktører i erhvervslivet. Samtidig har de forandringsagenter, der skal være drivkræfterne i nye digitaliseringsprojekter, behov for konkret inspiration til at skabe fremdrift.

Med de enorme forandringer som følger af den digitale udvikling, er vort samfund, og dermed også vort erhvervsliv, udfordret voldsomt. Det interessante er, at denne udfordring kan falde såvel positivt som negativt ud og derfor skal man være velforberedt og vise lederskab, så man kan komme styrket ud af omvæltningerne.

Det er afgørende, at ledere, skal forstå de strategiske elementer i digitaliseringen, så de kan medvirke og inspirere til, at vi får skabt mere robuste virksomheder hvor viden, kompetencer og innovation er de bærende elementer. Den store udfordring er at alt for mange ledere, over en bred kam, er alt for passive. Lederne er således ikke parate til at håndtere og lede denne udvikling.

Projektet ”Digitalt Lederskab” skal motivere og inspirere til at tage den digitale udvikling til sig. Der skal skabes, og kommunikeres, ny viden om udviklingen samt det forhold, at den enkelte leder ikke behøver at være meget teknisk velfunderet, for at få forbedret sin virksomheds strategiske position og dermed styrket konkurrenceevnen.
 

Metode

Projektets omdrejningspunkt er en konference om digitalt lederskab. Rundt om konferencen er der overordnet set to faser, der på hver sin måde arbejder i tråd med projektets hensigter:

 • Fase 1
  • Forundersøgelse der afdækker virksomhedernes vigtigste udfordringer og behov med hensyn til digitalisering.
  • Spørgeskemaundersøgelse og interviews i løbet af konferencen, der afdækker udfordringer, dels for den enkelte virksomhed, dels for erhvervslivet generelt.
  • Manifest ved konferencens afslutning udformet som en 1-sides sammenfatning af essensen i den vilje til digitalisering og forbedring af konkurrenceevne, der gennem indlæg og dialog er fremkommet på konferencen.
  • Rapport der samler op på de væsentligste indlæg og resultater af konferencen, og som giver foreløbige anbefalinger til digitale ledelsesinitiativer.
    
 • Fase 2
  • Rapport, der sammenfatter handlingsforslag, anbefalinger om tiltag i virksomhederne, processer med høj digital gevinst og inspirerende cases. Rapporten bygger på:
   • Dataindsamlingen i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne i fase 1.
   • Interviews med udvalgte speakers og delegerede efter konferencen og dokumentation af deres udfordringer, inspiration, erfaringsudveksling og best practice samt cases.
   • Artikler og interview med videnskabelige profiler, hvor resultaterne fra konferencen sættes i forhold til viden i forskningsmiljøet.

Det er desuden tanken, at projektets resultater skal præsenteres og drøftes på seks forskellige konferencer.

I projektet deltager en række stærke akademiske kræfter (DTU, ITU og CBS), som vil medvirke til at øge sandsynligheden for nytænkning i anvendelsen af de seneste digitale værktøjer og forretningsmodeller.
 

EFFEKT

Det er målet, at projektet bliver et nyttigt og synligt bidrag til den danske debat om virksomheders digitale potentiale. Sammenfattende er det projektets ambition at indfri følgende målsætninger:

 • Samle indsigter og kvalificere debatten om digitalisering med faglig viden, inspiration og holdninger.
 • Bidrage til en værdiskabende dialog om digitalisering, der kan skabe bedre grundlag for digitalt lederskab i dansk erhvervsliv.
 • Skabe opmærksomhed, lokalt og internationalt, om danske kompetencer og den potentielle rolle med hensyn til digitalt lederskab.
 • Tilvejebringe inspiration for ledere og forandringsagenter, der i virksomhederne og de offentlige organisationer kan blive drivkræfter for nye digitale initiativer.
   

Succeskriterier

Der vil blive opstillet konkrete mål for, hvor mange læsere der ønsker uddybende information om projektets resultat. Den kommunikation, som i første omgang distribueres, vil have karakter af “appetitvækker” og efterfølgende er det meningen, at interesserede kan rekvirere mere information helt gratis. Forventningen er, at mindst 5.000 danske virksomheder/executives vil bede om yderligere info.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Digitalt lederskab

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Digitalt Lederskab

Projektejer: 
2M Digital Value

Tid: 
2015-2016

Støttet med: 
0,4 mio. kroner

KONTAKT

Projektansvarlig:
Michael Mathiesen
Adm. direktør
Mail: mm@2mdigitalvalue.com
Telefon: 28 87 90 90

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Mail: ckk@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 06

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.