Besøgscenter

Arkiveret
Nye teknologier

Nyt besøgscenteret skal styrke børn og unges interesse for det naturvidenskabelige felt. Besøgscenteret bliver en del af Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Projektet skal bidrage til skabelsen af et nyt Besøgscenter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet placeret på Jagtvej i København. Besøgscenteret skal bestå af avancerede laboratorier, undervisningslokaler og forskerfaciliteter for at øge indsatsen med at anvise og vejlede kommende studerende i mulighederne inden for fysik, natur, teknik og sundhed.

Formålet er at skabe et fysisk bindeled mellem grundskolen, gymnasiet og universitetet samt styrke samspillet mellem disse, så eleverne gennem mødet med rollemodeller fra universitetsverdenen inspireres til at vælge en videregående uddannelse inden for naturfagene – og dermed får en smagsprøve på, hvad interessen for naturfag kan føre med sig.

På Besøgscenteret får eleverne mulighed for at udføre ekstraordinære eksperimenter, som landets skoler og gymnasier i den daglige undervisning ikke har teknisk eller økonomisk mulighed for at udføre. Målgruppen for det nye Besøgscenter er elever fra de gymnasiale uddannelser og de ældste elever i grundskolen, samt deres lærere i forbindelse med lærernes efteruddannelse.

METODE

Besøgscenteret skal blandt andet også være ramme for foredrag og øvelser, der tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for natur, teknik og sundhed. 

Undervisningen og aktiviteterne i Besøgscenteret vil være på højeste faglige og fagdidaktiske niveau. Forsøgene vil tage udgangspunkt i dagsaktuelle emner og problemstillinger, der er relevante for dansk erhvervsliv – gerne med en innovativ dimension, og de vil være udarbejdet i et tæt samarbejde med forskere indenfor naturfagenes didaktik.

EFFEKT

Forventningen er at Besøgscenteret bliver kendt af potentielle brugere i hele Danmark og dermed kan danne ramme for:

  • 8.000-10.000 besøgende årligt fra elever fra folkeskoler og gymnasiale uddannelser.

  • En markant profilering og synlighed i gade- og bybillede af indsatsen for at anvise og vejlede kommende studerende i mulighederne inden for natur, teknik og sundhed.

  • Nyskabende og moderne rammer for universitetets bidrag til et løft af kvaliteten i undervisningen på folkeskoler og gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Besøgscenter

Projektejer:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Periode:
2011-2021

Støttet med:
3,9 mio. kr. 

NIELS BOHR

Se billeder af Niels Bohr Bygningen, der blandt andet skal huse det nye Besøgscenter.

Kontakt

Projektansvarlig:
Torben Ingerslev Roug
Projektleder
Telefon: 26 80 40 68
Mail: tiro@science.ku.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.