Salg af Nykredit-aktier giver flere økonomiske muskler til filantropisk arbejde

Industriens Fond ejer i dag 4,7 procent af aktierne i Nykredit. Fonden har indgået en betinget aftale om salg af nogle af aktierne. Læs hele meddelelsen nedenfor.

Industriens Fond er i dag en rent filantropisk, uddelende fond, der understøtter aktiviteter og anvendelsesorienteret viden, som gavner dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

Fonden har netop indgået en aftale om salg af aktier for 3 mia. kroner med et konsortium af pensionskasser. Handlen er betinget af at Forenet Kredit og Konsortiet tillige indgår en aftale om handel af aktier i Nykredit.

Industriens Fond er i dag den største af mindretalsaktionærerne med en aktiepost på 4,7 % af Nykredit.

Industriens Fond er opstået i forlængelse af en fusion i 1990’erne mellem Industriens Realkredit og Nykredit. Fonden havde samlet, efter en længere årrække med tvist i ejerkredsen bag Nykredit, i 2012 modtaget godt 1,3 mia. kroner som udbytte og avance gennem afhændelse af en del af sine aktier i Nykredit til Forenet Kredit (tidl. Foreningen Nykredit).

Formand for Industriens Fond, Sten Scheibye udtaler i forlængelse af aftalen om salg af aktier i Nykredit:

Vi er i Industriens Fonds bestyrelse meget tilfredse med nu, at kunne se frem til et afkast fra de midler, der har været bundet i aktier i Nykredit, og som hidtil ikke har givet løbende udbytte. I forlængelse af salget af Nykredit-aktier vil Industriens Fond forventeligt kunne uddele mellem to og tre gange så meget som hidtil, og dermed bringe de årlige uddelinger op på et niveau på mellem 200-300 mio. kroner.

Industriens Fond havde som udgangspunkt klart foretrukket en børsnotering af Nykredit, så vi havde fået testet prissætningen på markedet. En kreds af nye ejere og adgang til fri kapital er forudsætningen for, at sikre at Nykredit som virksomhed også fremover kan være markedsledende og konkurrencedygtig.

Vi finder imidlertid det alternative tilbud, vi har fået om at sælge en stor del af vores aktiebesiddelse attraktivt, og har derfor af hensyn til vores samlede formueforvaltningsstrategi, og for at være sikre på at vi får en udvidet grad af likviditet, valgt at sælge så stor en andel som der tale om. Fondens likvide formue vil med handlen forøges med 3 mia. kroner til cirka 4,5 mia. kroner.

Industriens Fond forbliver aktionær i Nykredit, og har tillid til at selskabet og ledelsen, vil sikre et attraktivt afkast også for denne del af fondens formue. Helt i tråd med den solide ledelsesmæssige indsats der er ydet i Nykredit særligt gennem de seneste tre år, og som er baggrunden for at det nu er lykkedes at sikre den ekstra eksterne beredskabskapital som er nødvendig for at sikre selskabets konkurrencedygtighed også på længere sigt.

Projekt data

Kontakt

For yderligere oplysninger eller kommentarer fra Industriens Fonds formand, kan der rettes henvendelse til Fonden.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.