Rekordmange nye projekter søsat i 2020

Aldrig før har Industriens Fond sat så mange projekter og aktiviteter i gang i løbet af ét år. Blandt andet fordi 2020 på mange måder var et anderledes og udfordrende år for dansk erhvervsliv.

Det forgangne år var et begivenhedsrigt år for dansk erhvervsliv. På godt og ondt, men desværre mest det sidste. Begivenhedsrigt var det også hos Industriens Fond, hvor mere end 500 projektforslag blev drøftet af fondens bestyrelse i løbet af 2020. Af dem blev 124 projekter søsat. 

2020 var meget usædvanligt. Corona-pandemien prægede de danske virksomheder i stort omfang og endnu er det usikkert hvad de langsigtede konsekvenser bliver for erhvervslivets konkurrenceevne. Flere danske eksportmarkeder er fortsat underdrejede og nedlukninger gør det stadigvæk svært at drive forretning – både herhjemme og på globalt plan,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Industriens Fond og fortsætter: 

Vi er erhvervslivets fond. Og derfor satte vi en særlig indsats i gang, for at støtte især de små og mellemstore virksomheders kamp mod konsekvenserne af corona-virussen. Vi satte både ind på den korte bane med akut hjælp og rådgivning til virksomhederne, men derudover har vi også iværksat længerevarende projekter og aktiviteter, som skal gøre os klogere på erhvervslivets krisehåndtering og hjælpe dansk erhvervsliv med at komme styrkede gennem krisen.

Ud over den særlige corona-indsats, der kommer i direkte berøring med mere end 3.000 virksomheder, så engagerede Industriens Fond sig også i en række andre aktiviteter i løbet af 2020.

Vi arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Og det er klart, at vi er nødt til at reagere snarrådigt når en krise rammer de danske virksomheder med så hård kraft som coronakrisen har gjort. Men først og fremmest har vi de langsigtede briller på når vi arbejder – og det har vi også haft i det meste af 2020. Gennem dem har vi sat en række projekter i søen med fokus på emner som internationalisering, bæredygtig produktion, digitalisering og ny teknologi, samt cybersikkerhed,” siger Industriens Fonds adm. direktør Thomas Hofman-Bang og peger blandt andet på den særlige temaindkaldelse om datadreven vækst, som førte til at 55 mio. kroner blev bevilliget til fem nye projekter, der nu er igangsat med fokus på blandt andet dataindsamling og kunstig intelligens. 

Med dansk erhvervslivs konkurrenceevne som den primære drivkraft besluttede Industriens Fond også at etablere Dansk Konkurrenceevneråd i 2020. Ambitionen er at skabe en bred samfundssamtale om dansk konkurrenceevne – blandt andet via hashtagget #WHYdk på de sociale medier. 

For at kunne fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne bedst muligt, så er vi nødt til at finde ud af hvad begrebet reelt dækker over, og hvilke mekanismer der gør sig gældende når danske virksomheder møder konkurrenterne ude i markedet. Med den viden, kan vi bedre skabe maksimal effekt. Hvad er det der gør, at kunder, samarbejdspartnere, investorer og talenter fra udlandet vælger Danmark og danske varer til? Og hvordan sikrer vi, at de bliver ved med at gøre det i fremtiden – og gerne i stigende omfang? Det er noget af det vi er nysgerrige på, når vi med Dansk Konkurrenceevneråd stiller spørgsmålet ’hvorfor Danmark?’ og inviterer alle til at komme med svar,” siger Thomas Hofman-Bang om det nye råd, der består af 20 markante profiler fra forskellige dele af dansk erhvervsliv.

I alt uddelte Industriens Fond 332 mio. kroner i 2020. Det er det højeste uddelingsbeløb i fondens historie. I 2021 vil der fortsat være fokus på emner som bæredygtig produktion, internationalisering, cybersikkerhed, digitalisering og ny teknologi.

Men hele arbejdet med erhvervslivets kriseparathed, resiliens og evne til at innovere sig igennem kriser, kommer også til at spille en rolle i indeværende år. Både fordi coronakrisen fortsat spiller en stor rolle, men også fordi fonden i 2021 har lavet en særlig temaindkaldelse, der handler om virksomheders evne til at omdanne kriser til konkurrencekraft. 

Projekt data

Årsrapporten

Læs Industriens Fonds årsrapport for 2020 i sin fulde længde.

Årsberetningen

Læs Industriens Fonds årsberetning for 2020 i sin fulde længde.

Corona-indsats

En af de store indsatser i 2020 var Industriens Fonds særlige corona-indsats kaldet genstartNU.

Konkurrenceevnerådet

På tærsklen til det nye år søsattes Dansk Konkurrenceevneråd.

tidligere år

Læs Industriens Fonds årsrapporter og årsberetninger fra tidligere år.

kontakt

Yderligere information om Industriens Fonds virke i 2020 kan fås ved at henvende sig til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.