Praktik på programmet i nyt projekt

Først og fremmest skal projektet finde ud af hvilke dimensioner af den praktiske oplæring, der bedst understøtter praktikelevers talentudvikling.

Erhvervsuddannelser er baseret på, at skole- og praktikdelen hver for sig og i et kvalificeret samspil bidrager til at uddanne den faglærte arbejdskraft, som erhvervslivet i høj grad efterspørger i disse år. Med det nye forsknings- og formidlingsprojekt, Talentudvikling i virksomhedspraktikken, skal der særligt stilles skarpt på de bedste elever og muligheden for at gøre dem endnu bedre.   ”Viden om elevernes praktiske oplæring under praktikforløbet er afgørende for, at Danmark også i fremtiden formår at uddanne dygtige og selvledende faglærte, der kan være med til at præge udviklingen ude i virksomhederne. Projektet skal skabe ny viden om, hvilke dimensioner i praktikdelen, der er særligt vigtige for at udvikle elevernes talent og dermed bidrage til et øget fagligt niveau i industriuddannelserne og derigennem gøre industrifagene mere attraktive,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har støttet projektet med 860.000 kroner.    

Værktøjer til de uddannelsesansvarlige på virksomhederne

Det er Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Professionshøjskolen Metropol, der skal lede projektet. Ud fra projektets forskningsresultater udarbejdes et handlingsorienteret inspirationsmateriale til de uddannelsesansvarlige i praktikvirksomhederne med råd og praktiske anvisninger, som bidrager til at den fortsatte talentudvikling i de danske industrivirksomheder.   Inspirationsmaterialet vil blandt andet formidle konkrete værktøjer til, hvordan en kvalificerende feedback kan udvikles, hvordan de uddannelsesansvarlige kan understøtte elevens faglige dygtighed og evne til at vurdere eget arbejde, og hvordan de kan understøtte, at praktikeleven udvikler sit talent yderligere.   ”Nationalt Center for Erhvervspædagogik har stor ekspertise i at formidle den nyeste viden til både virksomheder og erhvervsskoler. Det er mit håb, at det inspirationsmateriale, der kommer ud af dette projekt, vil bidrage både til at kvalificere de uddannelsesansvarlige på praktikstederne og til at hjælpe erhvervsskolerne med at skabe større sammenhæng mellem elevernes skoleophold og praktikforløbet – det er væsentligt for at styrke talentudviklingen på området,” udtaler rektor på Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann.    

Bygger på det eksisterende

Projektet bygger på de erfaringer, der blev indhentet i initiativet ’Centres of Excellence’, der primært havde fokus på, hvordan erhvervsskolerne kunne talentudvikle eleverne i skoledelene inden for en række industrifag. Med projektet Talentudvikling i virksomhedspraktikken er det nu praktikdelen som er i højsædet. Projektet er således et afgørende bidrag til at skabe vækst og udvikling i industrien i fremtiden, fordi det vil identificere de tiltag, der understøtter talentudviklingen i virksomhedspraktikken. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at netop virksomhedspraktikken udgør langt den største del af en erhvervsuddannelse.   De første resultater fra projektet forventes at foreligge i 2018, mens projektet i sin helhed forløber indtil midten af 2019.  

Projekt data

PROJEKTET

Projektet Talentudvikling i virksomhedspraktikken har modtaget en bevilling på 860.000 kroner fra Industriens Fond. Læs mere om projektet og aktiviteterne her på hjemmesiden.

Partnere

Projektet udføres af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, der er et landsdækkende videnscenter forankret på Professionshøjskolen Metropol. Besøg projektpartnerne her.

Centres of Excellence

Projektet bygger videre på initiativet Centres of Excellence, som blev gennemført af Dansk Industri og Industriens Fond. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.