Nyt plastgenanvendelsesprojekt skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne

Projektet skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte innovationsmuligheder og værdiskabelsen i genanvendelig plast. 

Projektet bidrager til, at langt mere plast fra erhvervslivet bliver genanvendt, da det giver danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel på den internationale bane. 

I projektet vil det blive undersøgt i hvilke brancher, der er store mængder plast til rådighed, som i dag ikke bliver genanvendt i tilstrækkeligt omfang. Dernæst skal der etableres et plastakademi, hvor der blandt andet skal undervises i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller med det formål at øge plastgenanvendelsen. Akademiet skal suppleres med en åben digital læringsplatform og et netværk for cirkulær økonomi, hvor alle med interesse for plastgenanvendelse kan deltage.  

“Den teknologiske udvikling har bidraget til, at genanvendelig plast kan benyttes i meget større omfang, end det reelt sker i dag. Med det nye projekt skal brugen af genanvendelig plast højere op på agendaen hos både leverandører, producenter og aftagere af plast, fordi det kan øge både bundlinje og konkurrenceevnen hos virksomhederne,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

“Mange virksomheder arbejder allerede målrettet for at øge genanvendelsen af plast, men med vores branchekendskab ved vi også, at der stadigvæk er et stort uudnyttet potentiale. Støtten fra Industriens Fond betyder, at vi for alvor kan sætte damp under kedlerne ved at lancere en række meget konkrete tiltag, der kommer til at gøre en reel positiv forskel ude på de enkelte virksomheder”, siger Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien og formand for projektets styregruppe.
 

Øget genanvendelse

Nordens største plastgenanvendelsesvirksomhed Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager er partner i projektet. Virksomhedens adm. direktør Franz Cuculiza fortæller:

Hvis vi i højere grad kan sikre, at vi ikke sender plast til forbrænding eller ubehandlet til udlandet, så vil det være en stor gevinst – både for miljøet, samfundet og ikke mindst for danske virksomheder. Genanvendelse er nemlig lig med billigere råvarer, højere omsætning og nye arbejdspladser, og vi ser meget frem til at bringe vores viden og erfaring i spil i dette projekt.”

Han bliver suppleret af Gitte Buk Larsen, forretningsudviklings- og markedsføringsdirektør i Aage Vestergaard Larsen A/S:

En af forudsætningerne for at projektet når i mål er, at vi får skabt en øget vidensformidling og dialog i værdikæden om vigtigheden af, at et givent produktdesign skal være genanvendelsesegnet. Og det er netop et af formålene med det landsdækkende plastakademi, som vi nu skal have etableret i løbet af det næste halve år. Vi skal simpelthen have klædt beslutningstagere og designere bedre på både teknisk og holdningsmæssigt, så vi kan få højnet genanvendelsesgraden.”.

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, pointerer, at danske virksomheder vil have stor gavn af at dygtiggøre sig inden for området:

Med et øget fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, står de danske virksomheder også stærkere på den internationale scene, hvor interessen for bæredygtighed og FNs Verdensmål præger efterspørgslen. Det vil komme danske virksomheder til gode, hvis de formår at dygtiggøre sig inden for emnet.”

Projekt data

Projektet

Industriens Fond har støttet det 2-årige projekt ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’ med knap 3 mio. kroner. Bag projektet står blandt andre brancheorganisationen Plastindustrien, genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S, samt Aalborg Universitet. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

Kick-off workshop

Den 27. februar 2018 afholder projektet en kick-off workshop i Mariager, hvor de forskellige partnere præsenterer de forskellige elementer i projektet. Deltagere på workshoppen bliver inviteret til at byde ind med konkrete input og idéer, hvilket får stor betydning for udformningen af blandt andet kurserne på plastakademiet. Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår via Plast.dk, hvor arrangementets fulde program også er tilgængeligt.

Kontaktoplysninger

Det er altid muligt at kontakte projektet ved at ringe eller skrive til en af de projektansvarlige.

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef, Industriens Fond
Telefon: 40 60 80 40
E-mail: ckk@industriensfond.dk

Thomas Drustrup
Adm. direktør, Plastindustrien
Telefon: 29 49 46 08
E-mail: td@plast.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.