Nyt center for innovation skal gøre danske virksomheder mere innovative

Nyt center for innovation etableres på Copenhagen Business School. Centeret skal få flere danske virksomheder til at innovere og dermed gøre dem mere konkurrencedygtige.

Innovation er en afgørende drivkraft til en øget dansk konkurrenceevne, produktivitet og vækst. Industriens Fond har derfor valgt at støtte etableringen af Center For Innovation på CBS.

Center For Innovation skal først og fremmest kortlægge Danmarks tilstand på innovationsområdet. Både som nation i et globalt perspektiv, men også i den enkelte virksomhed, hvor nye banebrydende forretningsmodeller og teknologiske spring påvirker hver dag. Med centerets værktøjer bliver danske virksomheder i stand til at måle deres innovationsindsats og lave benchmark med lignende virksomheder. Vi håber at værktøjer og ny viden kan skabe mere selvindsigt og øget erkendelse – ja, for nogle måske endda være et decideret wake-up call,” fortæller adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond og fortsætter:   ”Centerets andet element, bliver at understøtte danske virksomheders arbejde med at innovere. Innovationsbegrebet er bredt, så det drejer sig om områder som nye forretningsmodeller, produktinnovation, procesinnovation, organisatoriske tiltag eller innovation inden for markedsføring og kunderelationer. Værktøjer som stilles til rådighed af centeret skal gøre det muligt for den enkelte virksomhed, at vælge fokus og dernæst konkret beslutte hvad der skal gøres.”    

Flere involverede

Selve centeret placeres på Copenhagen Business School, men involverer også Syddansk Universitet og Teknologisk Institut.
  ”Industriens Fonds bevilling til Center For Innovation styrker vores Business in Society-strategi, herunder vores særlige fokus på innovation og entreprenørskab. Det passer som fod i hose og vi er meget glade for bevillingen. Samarbejdet med forskere ved Syddansk Universitet og Teknologisk Institut komplementerer CBS’ stærke kompetencer inden for innovation og medvirker til at resultaterne bliver omsat til praksis i danske virksomheder,” siger Peter Møllgaard, der er forskningsdekan ved Copenhagen Business School.    

Fire søjler

Center For Innovation struktureres i fire søjler, der hver især har et defineret arbejdsområde, men som alle overlapper hinanden.

Projektet har til formål at øge bevidstheden om virksomhedens egen innovationsindsats, at kunne vurdere effekten af potentielle innovationstiltag i virksomheder og at kunne guide virksomheden videre i processen mod styrkede innovative kompetencer. Et vigtigt fokusområde er at identificere de væsentligste barrierer for virksomhedernes innovative projekter, så man kan begynde at nedbryde dem,” siger professor Anders Sørensen fra Copenhagen Business School.   For at løfte opgaven – både i bredden og i dybden – så gennemføres der aktiviteter indenfor fire hovedområder. Dels udarbejdes et værktøj, som giver virksomheder mulighed for at evaluere faktiske og potentielle innovationstiltag; dels gennemføres kvantitative studier af innovation og virksomhedsperformance; dels udføres interaktive studier som skaber ny viden om innovationsdrivere, innovationsbarrierer og hvorledes disse afhænger af virksomhedernes erfaring med innovation; dels opbygges der et netværk med erhvervslivet, så centeret hele tiden kan være i dialog med virksomheder om udvikling af værktøj, sikring af relevans og brugervenlighed og slutteligt kunne udrulle værktøjer på det etablerede netværk.   Industriens Fond har bevilliget 20 mio. kroner til etableringen af Center for Innovation, samt gennemførelsen af de fire søjler i projektet – herunder opbygning af netværk med mere end 500 virksomheder.

Projekt data

PROJEKTET

Center For Innovation er etableret i samarbejde med Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og Copenhagen Business School. Læs mere om centeret her:

CENTER FOR INNOVATION

Center For Innovation har til huse på Copenhagen Business School og det er professor Anders Sørensen, der er ankermand på projektet.

Strategi

Industriens Fonds strategi for 2016 fokuserer i høj grad på arbejdet med innovation i danske virksomheder. Læs hele strategien her på hjemmesiden:

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.