Ny teknologi skal bruges bedre i byggebranchen

Lav produktivitet og lille digitaliseringsgrad har i årevis klæbet til byggeriet som uløselige udfordringer. Det skal der ændres på nu.

Ny undersøgelse skal finde ud af, hvordan brugen af ny teknologi i byggeriet bedst udbredes, så branchens konkurrenceevne og bæredygtighed styrkes. Potentialerne for brug af digitalisering og ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen er nemlig store og kan få enorm betydning for branchens evne til at arbejde mere effektivt.

Den nye undersøgelse er igangsat af Molio, Realdania og Industriens Fond for at finde ud af, hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi – såkaldt construction technology, forkortet til ConTech.

Undersøgelsen gennemføres med aktiv involvering af branchen og vil blive færdiggjort medio september. Ambitionen er at finde den bedste måde at forløse det store potentiale for digitalisering og brug af ny teknologi, som findes overalt i byggeri- og anlægsbranchen. Undersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvordan branchen bedst skaber et unikt læringssted og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan eksperimentere med nye måder at benytte data, digitale redskaber og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.

Som led i projektet inddrages både små og mellemstore virksomheder indenfor byggeriet, samt innovative tech-leverandører. Derudover bliver også store virksomheder, der er allerlængst ​fremme i digitalisering og brug af ny teknologi, involveret i undersøgelsen. 

Udover erfaringsopsamling fra ind- og udland vil forundersøgelsen indebære massiv involvering af alle byggeriets parter for at kortlægge, hvor der er problemer i byggeprocessen og hvad aktørerne i byggeriet efterspørger, så udbredelsen får størst mulig effekt.

I Industriens Fond forventer man, at netop de mange input udefra kan skabe noget værdifuldt for den danske byggebranche:  

Vi ved fra andre brancher, at digitalisering er en forudsætning for at blive mere produktiv og dermed i sidste ende styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor har byggebranchen i lang tid haft et ønske om at fremme digitaliseringen, men uden at det er lykkedes nævneværdigt. Det håber vi til gengæld, at vi med dette initiativ vil kunne give et væsentligt bidrag til,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

I den filantropiske forening Realdania håber man, at øget brug af avanceret construction technology kan være med til at skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning.

Vi tror på, at hvis branchen gør det på den rigtige måde, så kan digitalisering og øget brug af teknologi bidrage til en mere effektiv byggeproces f.eks. ved at styrke samarbejdet mellem byggeriets parter og reducere materialespild. I det hele taget kan digitalisering og ny teknologi også blive en vigtig løftestang for at opnå et mere bæredygtigt byggeri og skabe mere værdi for bygherrer og brugere,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Molio, der er byggeriets videnscenter, skal stå i spidsen for undersøgelsen. Her ligger opgaven med at løfte digitaliseringen og øge brugen af ny teknologi i byggeriet rigtig godt.

Idéen om at skabe en hub for ConTech har taget form i løbet af det seneste år og er opstået fra talrige drøftelser med aktørerne i branchen om, hvad de havde allermest behov for. Jeg er glad for, at Industriens Fond og Realdania ligesom vi har identificeret et behov, som Danmark som højteknologisk byggerination simpelthen bør få dækket,” siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.
 

Hvad går projektet ud på? 

Undersøgelsen skal svare på, hvordan der bedst skabes en platform for læring, udveksling, facilitering ​og implementering af ny teknologi og øget digitalisering i alle dele af byggeriet – og samtidig sikre mere effektivt samarbejde i alle dele af byggeriet for at højne produktivitet og bæredygtighed.

Målet er at skabe et unikt læringssted og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan skabe og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.
 

​Hvad er behovet?

Projektet tager afsæt i at bidrage til løsningen af en række brancheudfordringer og til at indfri potentialer for byggeriet, der er blevet grundigt dokumenteret i de seneste år: ​​

 • Lav produktivitet i byggeriet​
 • At byggeriet er en af de mindst digitaliserede brancher​
 • En fragmenteret branchestruktur​ og heraf afledte samarbejdsudfordringer, særligt indenfor ny teknologi og data-udveksling. ​
 • Potentialer for øget bæredygtighed​
 • Klare megatrends, som går fra såkaldt me-technology til collaborative technology
   

Hvad består forundersøgelsen af?

I undersøgelsen vil Molio afdække udfordringerne i byggeriet fra flere forskellige vinkler:​

 • Afdække hvad eksperter, forskningen og litteraturen siger, og hvad der kan læres gennem eksisterende datakilder. ​
 • Interviews med 40-60 virksomheder, som repræsenterer forskellige dele af byggeriet.
 • Afdækning af ConTech-“økosystemet” i Danmark. ​
 • Analysere igangværende og afsluttede initiativer med lignede hensigter for at lære af deres succeser og fejltagelser.​
 • Interviews og inddragelse af en række brancheaktører for at afdække branchens konkrete behov ​– fra SMV’erne over de store, toneangivende virksomheder til  specialiserede ConTech-virksomheder og brancheorganisationerne.​
 • Resultaterne vil blive valideret i workshops med branchen.

Projekt data

PROJEKTET

Læs mere om baggrunden for fondens bevilling her på hjemmesiden.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Molio og sammenfinansieres af Realdania:

MERE INFORMATION

Spørgsmål angående det nye initiativ kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.