Manufacturing Academy of Denmark

MADE er en ambitiøs satsning til fremme af dansk produktion baseret på et tæt forskningssamarbejde mellem virksomheder, universiteter og teknologiske institutter.

Manufacturing Academy of Denmark (MADE) blev i dag skudt i gang i Bjerringbro. MADE er en meget ambitiøs satsning til fremme af dansk produktion og er et forskningssamarbejde mellem virksomheder, universiteter og teknologiske institutter. Idèen er, at produktionsvirksomheder i hele landet skal nyde godt af den seneste viden og forskning, så virksomhederne kan udvikle nye produkter og finde smartere måder at arbejde på.

25 produktionsvirksomheder, fem universiteter, to teknologiske institutter og Dansk Industri har med støtte fra private fonde og foreninger dannet den fælles forening, MADE – Manufacturing Academy of Denmark.
 

En lige vej fra idé til handling

Industriens Fonds bestyrelse besluttede i 2012 at understøtte projektet, og med bevillingen på 12 mio. kroner lagde Fonden den økonomiske grundsten til projektet. Formålet med bevillingen var at skabe en katalysatoreffekt omkring det gode initiativ, så alle involverede parter kunne gå fra idè- til eksekveringsfasen.

Dengang som nu haster det med at få sat nogle flere produktionsforskningsprojekter i søen, hvis vi skal udvikle de modeller og løsninger, der sikrer, at det i fremtiden er attraktivt for virksomheder at beholde ikke mindst den videnstunge del af produktionen i Danmark,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond.

MADE skal stoppe tabet af produktionsarbejdspladser. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser i danske produktionsvirksomheder faldet med 20 procent. Målet er, at MADE i samspil med virksomheder, universiteter og teknologiske institutter kan medvirke til at vende den negative udvikling. MADE skal således sikre rammerne for, at danske virksomheder kan udvikle og optimere deres produktion i samspillet mellem viden fra forskning og erfaringer fra andre virksomheder.
 

Bevilling rettet mod mindre og mellemstore virksomheder

En række danske industrivirksomheder kan have vanskeligt ved at skaffe den fornødne tid og ressourcer til at indgå i et fællesskab som MADE, hvor målet er udvikle og skabe viden.

Derfor har Industriens Fond lagt særlig vægt på, at Fondens kontante bidrag bliver øremærket udviklingsaktiviteter relateret til de mindre og mellemstore virksomheder, så også de er sikret en andel i den unikke viden, som vil blive udviklet i MADE,” siger Mads Lebech.

Industriens Fonds bidrag skal bruges til at sikre, at den videnoverførsel kommer til at ske, og at viden er anvendelig for almindelige produktionsvirksomheder overalt i Danmark.

Projekt data

Fakta om MADE

Bevilling:
Industriens Fond har bevilliget 10 mio. kroner til udvikling af aktiviteter i MADE, og 2 mio. kroner til at sikre MADE-projektet en solid opstart. Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation har efterfølgende bevilliget 64 mio. kroner og de deltagende virksomheder stiller ligeledes med et stort bidrag i form af eksempelvis vidensmedarbejdere.

Partnere:
25 produktionsvirksomheder, fem universiteter (DTU, CBS, AU, AAU, SDU), to teknologiske institutter og Dansk Industri udgør sammen med private fonde og foreninger fællesforeningen Manufacturing Academy of Denmark (MADE). Alle interesserede produktionsvirksomheder kan optages i foreningen.

Besøg MADE

MADE har udviklet sin egen hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse om netværk, innovationsforløb og forskellige nyheder fra foreningen.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående Industriens Fonds støtte til MADE-initiativet kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.