Intensiveret kamp mod cyberkriminalitet

Industriens Fond er klar med 100 mio. kroner til en ambitiøs indsats mod cyberkriminalitet. Indsatsen skal handle om ændret adfærd hos virksomheder og medarbejdere, men har også fokus på at styrke it-sikkerheden i de produkter, som danske virksomheder lever af at sælge.

Virksomheder bliver i stigende omfang udsat for cyberkriminalitet. Det koster danske virksomheder på både bundlinje, kundeforhold og renommé, og derfor er det vigtigt at stille skarpt på både IT- og produktionsinfrastruktur, dataopbevaring og medarbejderadfærd.

Problemet er, at denne form for kriminalitet rammer på mange forskellige måder. Og det bliver ikke mindre i fremtiden. Derfor handler det både om at være teknologisk og kompetencemæssigt rustet for at kunne stå bedst muligt i mod,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Industriens Fond, der er parat til at støtte indsatser på området med op mod 100 mio. kroner – blandt andet med henblik på at uddanne ansatte i erhvervslivet, så de bedre kan forebygge, identificere og håndtere cyberkriminalitet.
 

Flere og flere farer på tingenes internet

Med den teknologiske udvikling er flere og flere ting i dag knyttet op på internettet. Boliginventar, biler, børnelegetøj og meget andet indeholder i dag sensorteknologi og har forbindelse til internettet.

Hacking og cyberkriminalitet forbindes ofte med computere og mobiltelefoner. Men i takt med at større dele af samfundet og flere og flere produkter digitaliseres, så øges også risikoen for at blive angrebet af kriminelle. Og konsekvenserne kan blive meget alvorlige,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, og nævner det smarte hjem, healthtech og automatisering som eksempler på, at en øget digitalisering giver en række åbenlyse fordele, men også kan fungere som en dør for uønskede gæster, der kan overtage kontrollen.
 

Kan udfordringerne gøres til muligheder?

Dansk industri består i stor udstrækning af underleverandører. For disse virksomheder handler det også om at skabe sikrede produkter.

Når store virksomheder indkøber varer hos sine leverandører, skal sikkerheden være i orden. Ellers er det færdige produkt ikke godt nok. For underleverandørvirksomhederne handler det derfor om at være i stand til at skabe sikre produkter og sikre teknologiske løsninger, og samtidigt kunne dokumentere det tydeligt overfor nuværende og potentielle kunder. Det vil skabe en konkurrencefordel,” forklarer Mads Lebech.
 

Bred indsats

Industriens Fonds indsats inden for cyberkriminalitet skal således tage fat på flere forskellige områder og de 100 mio. kroner er ikke øremærket ét specifikt emne. Der er derimod tale om en helstøbt indsats, der skal bistå erhvervslivet på flere parametre.

Vi har løbende dialog med virksomheder og andre aktører i og omkring erhvervslivet og derudover har vi fået analyseret virksomhedernes behov. På den baggrund kan det fastslås, at vi kan støtte initiativer med fokus på vidensdeling, erfaringsopsamling, relevante netværk på tværs af erhvervsliv, myndigheder og vidensinstitutioner, kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere, ny forskning på området, og selvfølgelig også på IT-sikkerhed, kryptering og teknologiske løsninger i det hele taget,” siger Mads Lebech.

Fonden har tidligere engageret sig i kampen mod cyberkriminalitet – blandt andet gennem projektet Spionagetesten tilbage i 2015 – og er allerede i dialog med en række samarbejdspartnere med henblik på at iværksætte konkrete indsatser. Den dialog intensiveres i de kommende måneder, også med flere andre aktører på området.

Projekt data

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Malene Stidsen
Projektchef
Telefon: 33 37 62 34
Mail: ms@industriensfond.dk

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.