Industriens Fonds Årsberetning 2017

Industriens Fond igangsatte projektaktiviteter for godt 170 mio. kroner i 2017 og i alt blev der foretaget uddeling til 32 nye projekter.

Industriens Fonds bestyrelse blev i 2017 forelagt 194 projektansøgninger. Særligt de to temaindkaldelser – en om ledelsesprincipper og en om digitale forretningsmodeller – bidrog til antallet af forelagte projektidéer. Samlet set støttede Industriens Fond 32 nye projekter i 2017 og flere af projekterne beskrives kort i fondens årsberetning for 2017.

Ud over projekter med fokus på ledergerningen i dansk erhvervsliv og arbejdet med nye digitale forretningsmodeller i danske virksomheder, så igangsattes også nye initiativer med fokus på at styrke industriens arbejde med de 17 verdensmål.

Indvielse af Industriens Fonds Hus i Kina

Årsberetningen fortæller desuden om efterårets indvielse af Industriens Fonds Hus i Kina, der er placeret i den nordlige del af den kinesiske hovedstad Beijing.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik markerede indvielsen af huset, der skal huse det kinesisk-danske universitetssamarbejde og fungere som et fysisk mødested, hvor virksomheder, forskere og studerende fra Kina og Danmark kan mødes under samme tag. 

Fokus på Ledelse og digitale forretningsmodeller

I løbet af 2017 udbød Industriens Fond to temaindkaldelser. Det er der i alt kommet 13 nye projekter ud af. Begge temaindkaldelser er kort beskrevet i årsberetningen og det samme gør sig gældende for de projekter, der er udsprunget af temaindkaldelserne.

Ud over temaindkaldelserne har Industriens Fond også iværksat en række andre projekter og initiativer i løbet af 2017. Blandt andet skal to nye projekter bistå danske virksomheders arbejde med de 17 verdensmål.

Derudover er der også iværksat projekter med henblik på bedre genanvendelse af affald i dansk industri og med fokus på et tættere samarbejde mellem forskningsverdenen og erhvervslivet i forhold til mere åben adgang til ny viden, øget innovation og mere fokus på forskningstungt iværksætteri med afsæt i universiteternes forksning.

Aktiesalg og øget uddelingsniveau

Industriens Fonds ambition er at kunne uddele i omegnen af en kvart milliard kroner inden 2018 er omme. Det er et betydeligt løft i fondens filantropiske virke. Forøgelsen er blevet mulig, efter at fonden i efteråret 2017 fik mulighed for at afhænde en stor portion aktier i Nykredit, som hidtil ikke kunne omsættes, og som heller ikke gav løbende afkast.

Fonden fik således 3 milliarder nye kroner ind på kontoen i 2017, og den formue skal nu give et ekstra afkast, som skal ud og arbejde til gavn for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Strategien genbesøges

Ændringen i forventningen til løbende afkast af Fondens formue falder sammen med et planlagt og gennemgribende eftersyn af Fondens strategi. Fondens bestyrelse påbegyndte således allerede i 2017 en proces hvor der grundigt og målrettet tages fat på at genbesøge Industriens Fonds strategi.

Fondens likvide formue og fondens uddelingsniveau vil selvfølgelig være på agendaen i strategiarbejdet, men vigtigst i arbejdet bliver en form for ’omverdensanalyse’, så fonden får et tydeligere billede af, hvilke forandringer der er sket i det omgivende samfund siden den grundlæggende del af den nuværende strategi blev formuleret for år tilbage, og at fonden dermed får mulighed for at placere sin indsats der hvor den gør mest nytte.

Projekt data

Årsberetning 2017

Årsberetningen kan læses i sin fulde længde ved at benytte linket nedenfor.

Årsrapport 2017

Læs hele Industriens Fonds årsrapport ved at benytte nedenstående link.

Temaindkaldelser

Industriens Fond udbød i 2017 to temaindkaldelser. Én om nye ledelsesprincipper og én om nye digitale forretningsmodeller. Læs om de to temaindkaldelser, og alle tidligere temaindkaldelser udbudt af fonden.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.