Industriens Fonds årsberetning 2015

Industriens Fond igangsatte projektaktiviteter for 126 mio. kroner i 2015. I alt blev der foretaget uddeling til 32 projekter.

Industriens Fond har i dag offentliggjort Årsrapport 2015 og Årsberetning 2015. Fondens bestyrelse behandlede i alt 198 projektforslag i det forgangne år, hvoraf der blev foretaget uddeling til 32 projekter. Samlet set blev der søsat projektaktiviteter til fremme af dansk konkurrenceevne for 126 mio. kroner.
 

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter renter og kursgevinster, men før uddelinger, blev på 64,4 mio. kroner. Der kan læses mere om resultatopgørelsen i Industriens Fonds Årsrapport 2015.

Industriens Fonds bestyrelse valgte på sit årsmøde i marts 2015 at hensætte 120 mio. kroner til uddelinger til relevante projekter, som ville fremme dansk erhvervslivs, og i særdeleshed dansk industris konkurrenceevne. I efteråret 2015 forhøjede bestyrelsen denne uddelingsramme med yderligere 50 mio. kroner. Herefter var der for 2015 en samlet uddelingsramme på 170 mio. kroner.

Forhøjelsen på 50 mio. kroner skyldtes, at Fondens bestyrelse i efteråret 2015, på baggrund af statsministerens appel til civilsamfundet, ekstraordinært ønskede at støtte projekter, der afhjælper manglen på arbejdskraft i dansk industri ved at få nyankomne flygtninge med opholdstilladelse hurtigt ind på det danske arbejdsmarked.
 

TEMAINDKALDELSE

I 2015 afholdt Industriens Fond i alt tre temaindkaldelser. Temaindkaldelsen om Big Data har kastet fem projekter af sig, mens temaindkaldelsen om eksport har ført til etableringen af seks nye projekter.

Den tredje temaindkaldelse er stadigvæk i gang. Det drejer sig om temaindkaldelsen om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. På baggrund af statsministerens opfordring til civilsamfundet har Industriens Fond besluttet at efterspørge projektforslag, der skal hjælpe danske virksomheder med at få besat ledige stillinger og samtidigt bidrage til at nyankomne flygtninge hurtigst muligt bliver arbejdsparate. Der kan læses mere om temaindkaldelsen i Industriens Fonds Årsberetning 2015 og på www.vi-mangler-hænder.dk.
 

BESTYRELSEN

Industriens Fonds bestyrelse fortsætter uændret og består derfor stadigvæk af Sten Scheibye (formand), Jesper Møller (næstformand), Torben M. Andersen, Lisbet Thyge Frandsen, Torben D. Svanholm og Lars Sandahl Sørensen.

Projekt data

Læs årsberetningen

Industriens Fonds årsrapport og årsberetning for 2015 kan begge læses her på hjemmesiden. Ligeledes kan tilsvarende udgivelser fra tidligere år også læses.

Pressemeddelelse

Sammen med årsberetningen og årsrapporten har Industriens Fond udsendt en kort pressemeddelelse. Den kan hentes som PDF her.

Temaindkaldelser

I årsberetningen omtales i alt tre forskellige temaindkaldelser om henholdsvis brugen af big data i danske virksomheder, nye måder et eksportere på, samt øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs mere om alle tre temaindkaldelser her.

Strategi 2016

I det forgangne år vedtog Industriens Fonds bestyrelse en strategi for 2016. Hele strategien kan læses her.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.