Industriens Fond søger nyt bestyrelsesmedlem

Industriens Fond tilbyder nu en spændende mulighed for at blive en del af fondens bestyrelse.

Vi søger et bestyrelsesmedlem, der kan supplere vores bestyrelse med friske perspektiver og ekspertise og som deler vores mission om at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Særligt er vi optaget af at støtte initiativer, der skaber effekt og øger virksomhedernes værdi og dermed gavner Danmark i et bredere perspektiv. For at nå det mål har vi lagt et strategisk fokus inden for fire overordnede temaer: bæredygtig produktion, cybersikkerhed, nye teknologier og internationalisering. Målgruppen dækker alle danske virksomheder, dog har vi historisk haft et særligt godt øje til SMV-segmentet og iværksættere med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser.

Bestyrelsens arbejde og årshjul

Bestyrelsen mødes fire gange årligt, hvoraf tre møder er klassiske bestyrelsesmøder og dertil et årligt strategiseminar, hvor vi er ude af huset et par dage og drøfter et eller flere faglige temaer og virksomhedsbesøg. Generelt er bestyrelsesmøderne dedikeret til at beslutte nye projekter samt opfølgning på resultatskabelse i porteføljen af typisk ca. 125 igangværende bevillinger. Fokus ligger på at skabe konkurrenceevne for danske virksomheder, hvilket opnås ved at skabe viden, kompetence og innovationskraft, som de danske virksomheder kan omsætte til øget vækst og udvikling. På møderne drøftes også den løbende forvaltning af Industriens Fonds formue, hvilket er grundlaget for uddelingskapaciteten. Du skal regne med, at der til hvert bestyrelsesmøde er et behov for forberedelse svarende til 2-4 dage til brug for gennemlæsning af materiale. Du bliver en del af en professionel, inkluderende og velfungerende bestyrelse, hvor vi har inspirerende dialoger, højt til loftet og en afslappet atmosfære. Bestyrelsens arbejde understøttes af et stærkt sekretariat på 16 medarbejdere.

Hvad søger vi – din baggrund

Vi søger en holdspiller, som er rundet af industrien, og som brænder for – med et udgangspunkt i et innovativt, indsigtsfuldt, nysgerrigt, grænsesøgende og risikotagende mindset – at skabe en bæredygtig og bedre verden.

Vi forventer at du:

  • Har en aktiv erhvervskarriere med betydelige erfaringer inden for startups og entreprenørskab
  • Har deltaget i skaleringsrejsen for en industrivirksomhed og har indsigt i iværksættermiljøet
  • Besidder indsigt i en eller flere af følgende områder: virksomhedsledelse, teknologi og digitalisering, bæredygtighed, cybersikkerhed, internationalisering, produktudvikling og innovation
  • Har finansiel forståelse og god indsigt i danske samfundsforhold, herunder særligt erhvervslivets udfordringer med særligt fokus på små og mellemstore virksomheders fremtidige konkurrencekraft
  • Kan forstå og kommunikere på dansk, da bestyrelsesmøderne og al materiale afholdes på dansk.

Ansøgningsproces – Yderligere spørgsmål

Industriens Fond arbejder sammen med Amrop P/S om denne rekruttering. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Partner Kenneth V. Mortensen på kvm@amrop.dk eller på tlf. 70 23 73 83. Hvis du er interesseret, så send gerne et par linjer om din motivation sammen med dit CV til info@amrop.dk senest den 2. februar 2024.

Om Industriens Fond

Den økonomiske uddelingsramme for Industriens Fond fastlægges årligt af bestyrelsen, som afgør, hvilke projekter og programmer, der bevilliges. Med aktiver i omegnen af 5 mia. kroner uddelte Industriens Fond 250 mio. kroner til 36 projekter i 2023. Som engageret filantropisk fond arbejder Industriens Fond tæt sammen med en bred vifte af aktører om større samfundsmæssige forandringer, der tilfører værdi til den enkelte virksomhed og det samlede erhvervsliv. Med et fremtidigt mål om at øge projekters indflydelse, ønsker fonden at øge sin synlighed og udbredelse.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.