Forskere vil afdække dansk blockchain-potentiale

Forskere fra European Blockchain Center ved IT-Universitetet vil skabe overblik over danske virksomheders blockchain-satsninger for at analysere og afdække mulighederne ved teknologien. 

Forhåbningerne til blockchain-teknologien er store, og flere danske virksomheder eksperimenterer allerede med blockchain-baserede systemer til blandt andet pengeoverførsel. Men der mangler et faktuelt overblik over, hvilke muligheder blockchainteknologien giver i erhvervsmæssig sammenhæng. 

Blockchain er på alles læber, men der er stadig stor usikkerhed om, hvordan teknologien får betydning for virksomhederne og hvilke indsatser, der først skal prioriteres for at høste potentialet på et tidligt stadie i teknologiens udvikling.

Industriens Fond har derfor bevilliget 1,3 mio. kr. til forskere på IT-Universitetet til at kortlægge den eksisterende blockchain industri og undersøge hvor langt de danske virksomheder er i at tage teknologien til sig. Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med DI, Danmarks Statistik og det tyske forskningsinstitut Fraunhofer, og bygger videre på lignende studier internationalt.
 

Vigtigt beslutningsgrundlag

Forskerne vil kortlægge og analysere nuværende og kommende blockchain-projekter i danske virksomheder. På baggrund af de indsamlede data vil de præsentere anbefalinger til både industrien og politiske aktører.

Mange tror på, at blockchain vil få en kæmpe betydning for vores økonomi og samfund, men vi har endnu ikke pålidelige data om, hvor udviklingen vil starte, hvordan den vil udfolde sig og i hvilke brancher, den vil få størst effekt, Et sådant beslutningsgrundlag vigtigt for, at Danmark kan fastholde sin internationale førerposition på blockchain-feltet.

Med denne analyse får politikerne et grundlag for at beslutte, hvilke områder der skal støttes, hvis ønsket er at have et stabilt og voksende blockchain-cluster i Danmark. Samtidig får industrien et overblik over, hvor moden eller umoden udviklingen er, og en fornemmelse af, hvordan vi ligger internationalt. Analysen vil altså hjælpe os med at forstå, hvad der skal til for at fastholde vores nuværende førerposition.

Hos Industriens Fond er det forhåbningen, at projektet kan skabe ny viden om det økonomiske potentiale i blockchainteknologien til gavn for både erhvervslivet og beslutningstagere. Analysen vil samtidig udgøre et vigtigt videngrundlag for den aktuelle temaindkaldelse ”konkurrencekraft i blockchainteknologien”, som Industriens Fond lancerede i december 2018.
 

Om projektet Economic Impact of Blockchain

  • Projektet udføres af forskere fra IT-Universitetet og European Blockchain Center i samarbejde med Danmarks Statistik og tyske Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO.
  • Industriens Fond støtter projektet med 1,3 mio. kroner.
  • Projektet består af tre dele: En makroøkonomisk analyse, kvalitative data og interviews med danske virksomheder, og en clusteranalyse af det danske blockchainøkosystem.
  • Analysen forventes afsluttet i slutningen af marts 2019.

Projekt data

Projektet

Projektet skal kortlægge anvendelsen af og potentialet i blockchainteknologien for dansk erhvervsliv.

TEMAINDKALDELSE

Industriens Fond udbyder en temaindkaldelse om Blockchain. Læs om om den aktuelle temaindkaldelse her på Industriens Fonds hjemmeside.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.