Flere skal bruge kunstig intelligens til at styrke forretningen

Nyt nationalt initiativ skal gøre dansk erhvervsliv bedre til at arbejde med kunstig intelligens. Blandt andet ved at gennemføre mere end 100 konkrete virksomhedsforløb inden for især fremstillings- og serviceindustrien. Det skal føre til nye produkter, innovative services og generelt øge konkurrenceevnen hos virksomhederne.

Kunstig intelligens (AI) ses af mange som en af de mest transformative teknologitendenser i erhvervslivet. Og teknologien har allerede – med stor impact – gjort sit indtog i flere brancher og virksomheder. Den vogn skal flere danske virksomheder med på og derfor søsættes nu et helt nyt nationalt initiativ, AI Denmark, der blandt andet gennemfører skræddersyede virksomhedsforløb med kunstig intelligens som omdrejningspunkt.

Virksomheder som formår at optage og omsætte ny teknologi på en god måde, øger konkurrenceevnen markant. Derfor skal en større del af dansk erhvervsliv stille skarpt på kunstig intelligens og nøje overveje, om – og i så fald hvordan – teknologien bedst kan bruges i den enkelte virksomhed. Det er der for få virksomheder, der gør i dag og derfor vil vi gerne hjælpe udviklingen på rette vej,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, om baggrunden for at fonden har søsat AI Denmark. Han henviser blandt andet til en rapport fra McKinsey og Innovationsfonden, der viser, at blot fem procent af de små og mellemstore virksomheder i Danmark anvender kunstig intelligens.

Kunstig intelligens skal gøres konkret for den enkelte virksomhed. Uanset størrelse. Det skal være mere tydeligt hvilke gevinster, der kan opnås, samt hvad det kræver at komme i mål. Og så skal virksomheder flyttes fra A til B. Derfor laver vi skræddersyede virksomhedsforløb for 120 virksomheder. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds nuværende situation, kapacitet og forretningsmodel, kan vi implementere løsninger baseret på kunstig intelligens på en værdiskabende måde og dermed løfte virksomhederne én efter én,” siger Thomas Hofman-Bang og folder projektet yderligere ud:

Derudover skal projektets erfaringer komme så mange som muligt til gavn. Ledere og praktikere fra danske virksomheder skal selvfølgelig blive klogere, men også brancheorganisationer og erhvervsfremmesystemet kan udnytte den erfaring som kommer ud af AI Denmark.
 

Virksomheder hjælpes på vej

Heldigvis er der allerede mange gode kræfter i gang med AI-arbejdet her i Danmark. Og i rapporten fra McKinsey og Innovationsfonden udmærker flere danske universiteter sig positivt. Målet med AI Denmark er derfor nu, at erhvervslivets erfaringer skal højnes, og at viden og kompetencer fra universiteterne skal bringes ud i de danske virksomheder og blive til en del af forretningsudviklingen og nye løsninger.

Derfor er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og IT-Universitetet hovedaktører i AI Denmark. De seks organisationer står i spidsen for virksomhedsforløbene, der skal hjælpe danske virksomheder, særligt inden for fremstillings- og serviceindustrien, med at udnytte konkrete muligheder inden for kunstig intelligens.

Det gælder både for virksomheder, som ikke arbejder så meget med data og digitalisering i dag, men det gælder også de virksomheder som allerede er langt i arbejdet med kunstig intelligens, men som gerne vil løfte niveauet yderligere.

Teknologien bruges til at bearbejde og skabe konkret værdi fra store datamængder. Derfor er den relevant for en bred vifte af virksomheder. For eksempel til realtidsovervågning af forretningsprocesser, intelligent markedsføring, prædiktiv analyse eller automatisering via robotter og droner. Det er næsten kun fantasien som sætter grænser – og de grænser skal vi være med til at flytte gennem det her initiativ,” siger Anne-Lise Høg Lejre, der er direktør hos Teknologisk Institut.
 

Konkrete løsninger baseret på kunstig intelligens

Selvom potentialet er stort, så kan det – særligt for mindre virksomheder – være svært at implementere nye løsninger og ny teknologi i en travl hverdag.

Heldigvis har mange virksomheder en travl hverdag med mange kunder som skal serviceres. Isoleret set er det jo en god ting. Men der ligger samtidigt en svær opgave i at få hævet blikket fra den daglige drift og se mulighederne i kunstig intelligens. Og dernæst at få implementeret nogle konkrete løsninger. Det er dén opgave, som AI Denmark kan hjælpe erhvervslivet med – vel at mærke med udgangspunkt i den enkelte virksomheds eksisterende processer, produktudbud og kunderelationer,” siger Anders Kofod-Petersen, der er professor i kunstig intelligens og har ansvaret for Alexandra Instituttet i København. 

At få mere universitetsforskning bragt i spil i erhvervslivet er en af de helt store målsætninger i forbindelse med etableringen af AI Denmark.

Kunstig intelligens har vi på forskningsniveau arbejdet med i mange år. Og vi kan også se, at det har værdi, når det bringes ud i erhvervslivet. Men det skal ske oftere end det gør i dag, og den bevægelse kan AI Denmark bidrage til,” siger Marianne Thellersen, der er koncerndirektør på Danmarks Tekniske Universitet med fokus på blandt andet innovation og digitalisering.

De ambitioner tilslutter man sig også hos Aalborg Universitet.

Vi har gode erfaringer med at bringe viden fra universitetet ud til virksomhederne. Det er tidskrævende og kræver både teknologikendskab, kommunikationskompetencer, forretningsforståelse og implementeringsevner. Men potentialet er stort og nu kan vi forhåbentlig få forløst meget af det gennem det her tværgående samarbejde i AI Denmark,” siger Rasmus Antoft, der er dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.
 

Mange delelementer i AI Denmark

Første fase af AI Denmarks arbejde er de konkrete udviklings- og implementeringsforløb i 120 virksomheder. Men derudover foldes arbejdet med kunstig intelligens yderligere ud gennem netværk, værktøjsudvikling og studenterinddragelse.

For at fremhæve gode eksempler fra dansk erhvervsliv kommer AI Denmark også til at kåre årets bedste danske AI-løsning og desuden også præmiere den virksomhed, der har opnået de bedste forretningsmæssige resultater gennem AI Denmark-virksomhedsforløbene.

Projekt data

AI Denmark

Gennem AI Denmark kan danske virksomheder styrke arbejdet med kunstig intelligens.

Virksomhedsforløb

AI Denmark gennemfører mere end 100 skræddersyede virksomhedsforløb. Læs mere om forløbene og muligheden for at være med her.

Partnere

Kunstig intelligens kan se ud på mange måder. Af samme grund har partnerkredsen bag AI Denmark mange forskellige kompetencer. Besøg partnerne her.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om AI Denmark, så kan fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.