Et styrket samspil mellem virksomheder om cybersikkerhed

Cybersikkerhed i forsyningskæder er efterhånden vigtigt for alle virksomheder

Welding robots movement in a car factory

Investeringer i cybersikkerhed kan vise sig værdiløse, hvis aktørerne i virksomhedens værdi- eller forsyningskæde ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Samtidig rummer et styrket samspil mellem virksomheder om cybersikkerhed stærke og gensidige forretningsmuligheder, hvor virksomhederne kan spille hinanden bedre og stærkere.  

Virksomheder vil i stigende grad blive mødt af krav om transparens og rapportering om, hvordan de beskytter egne og kundernes digitale værdier. Det er et godt afsæt for styrket samarbejde virksomhederne imellem.  

Projekterne kan fremme, at der skabes nye udviklingssamarbejder mellem virksomhederne, der samlet set løfter cybersikkerheden i værdikæderne og letter arbejdet for den enkelte virksomhed. Projekterne kan styrke og bane vejen for tillidsbaserede samarbejder, hvor store virksomheder bidrager til at løfte cybersikkerheden blandt deres SMV-underleverandører.  

Dette kan fx ske gennem udvikling af digitale værktøjer, der hjælper virksomhederne med at scanne og risikovurdere deres samarbejdspartnere, eller kompetence- og awarenessindsatser rettet mod softwareudviklere- og aftagere.  

Mulige, men ikke udtømmende, indsatsområder kan være: 

  • Ny teknologi som værktøj: Brugen af nye teknologier som fx AI til at identificere aktører, som kan være for risikofyldte at indgå samarbejde med m.v.  
  • Nye typer samarbejde: Tiltag, der understøtter det gode samarbejde om cybersikkerhed blandt virksomheder i samme værdikæde ift. at leve op til sikkerhedskrav og bære kravene succesfuldt videre til øvrige led i kæden.  
  • Ny teknologi med indbygget sikkerhed: Hjælp til udvikling, håndtering, opdatering og afvikling af digitale produkter på en sikker måde. Der kan være behov for viden om og værktøjer til, hvordan virksomheder håndterer sikkerhed i digitale produkter, og hvordan udviklere kan indtænke cybersikkerhed i langt højere grad. 

Nøgleord: Security-by-design, trusted relationship, mærkningsordninger, samarbejdsmodeller, informationsdeling. 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.