En stærk ejerledelseskonference

Center for Ejerledede Virksomheder bød i dag velkommen til årets ejerledelseskonference under overskriften 'Ejerledelse – stærkere lederskab & bedre ejerskifte'.

Godt 130 ejerledere og rådgivere spidsede ører i Porcelænshaven på CBS, da Center for Ejerledede Virksomheder tog hul på sommeren med fire varme indslag om ejerlederens personlige tilknytning til virksomheden.

Det første indslag kom fra adm. direktør Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond, der beskrev ejerledelses betydning for det danske erhvervsliv, og satte ord på hvorfor det er et vigtigt punkt på Industriens Fonds dagsorden. Små og mellemstore virksomheder udgør godt og vel 99 % af alle danske virksomheder og står for cirka 50 % af omsætningen. Og af de virksomheder udgøres 80 % af ejerledede virksomheder, der derfor spiller en stor rolle.

Industriens Fond arbejder målrettet for at komme mindre og mellemstore virksomheders udfordringer med teknologi og eksport til livs med årlige uddelinger til programmer, temaindkaldelser og projekter om blandt andet ledelse og ejerskifte.

Forsker i ejerledelse, professor Kasper Meisner Nielsen fra CBS, fortsatte konferencen med at tale om værdien af planlægning, risikoen ved at have en specifik nøgleperson i ejerledede virksomheder, de planlægningsmæssige udfordringer samt de markedsmæssige og institutionelle udfordringer – emner som alle er behandlet i Center for Ejerledede Virksomheders nu syv publicerede rapporter.

Ejerlederes mentale barrierer og muligheder for exit blev efterfølgende sat i fokus, da erhvervspsykolog og lektor Ann-Louise Holten, Københavns Universitet, introducerede to afgørende psykologiske faktorer i forbindelse med exit: identifikation – hvor vigtig er virksomheden for ejerlederens identitet og tilværelse, samt behov for kontrol – hvor vigtigt er det for ejerlederen af have kontrol med virksomheden.

Afslutningsvist introducerede adjunkt Ellen M. Korsager fra Copenhagen Business School det nye dialogværktøj Ejerskiftebarometeret, som er et værktøj til personlig afklaring ved exit. Der kan hjælpe rådgiver og ejerleder med at afklare, i hvor høj grad ejerlederen identificerer sig med virksomheden, og i hvor stort et omfang ejerlederen har behov for kontrol.

Udover Ejerskiftebarometeret har Center for Ejerledede Virksomheder også udviklet Ejerstrategi-kortet – et online værktøjet til at få indsigt i, hvilke strategiske overvejelser, man som ejerleder kan gøre sig for at vælge den bedst mulige langsigtede ejer- og ledelsesstruktur for sin virksomhed.

Projekt data

CENTER FOR EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

I samarbejde med CBS og INSEAD etablerede Industriens Fond i 2014 Center for Ejerledede Virksomheder. Centeret udsprang af en temaindkaldelse som Industriens Fond afholdte i 2013.

Ejerstrategi-kortet

Planlægning af virksomhedens fremtid med onlineværktøjet Ejerstrategi-kortet.

EJERSKIFTEBAROMETERET

Ejerskiftebarometeret er et dialogværktøj til at hjælpe ejerleder med personlig afklaring og handling i forbindelse med exit.

LINKEDIN

På baggrund af projektet er gruppen Center for Ejerledede Virksomheder blevet oprettet, hvor der informeres yderligere om initiativet og arbejdet med ejerledelse, ejerskifte og virksomhedsoverdragelser.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Ole Østrup

Formidlingschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.