Efterskoler skal styrke dansk konkurrenceevne

For få dygtige danske unge vælger erhvervsuddannelser inden for særligt teknik og naturfag. En udvikling, der udfordrer Danmark i en international konkurrencesituation.

For få dygtige danske unge vælger erhvervsuddannelser inden for særligt teknik og naturfag, hvilket udfordrer Danmark i en international konkurrencesituation. Derfor satser Industriens Fond nu, sammen med Efterskoleforeningen, på at få flere dygtige unge til at få øje på karrieremulighederne inden for dansk industri.

Industriens Fond har således bevilget 4 millioner kroner til et 4-årigt pilotprojekt, hvor målet er, at tre danske efterskoler og tre industrivirksomheder skaber et fremadrettet samarbejde for de kommende skoleår.

”Industriens Fond er optaget af at finde nye veje, der kan stimulere og vække unges interesse for de tekniske og erhvervsrettede uddannelser. Fonden har derfor på baggrund af en dialog med børne- og undervisningsministeren medvirket til at udvikle et projekt, hvor efterskoleelever hurtigere kommer i kontakt med erhvervslivet. Med projektet styrker vi samarbejdet mellem lokale virksomheder og efterskolerne blandt andet ved at give eleverne en række konkrete erhvervsorienterede undervisningsforløb”, siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Målet med samarbejdet mellem industri og efterskoler er bl.a., at flere elever konkret skal finde det attraktivt at tage imod en praktikplads på industrivirksomheder eller vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Samtidig lægges op til at virksomhederne kan sponsere konkrete udviklingstilbud for unge med særligt talent, så de anspores til en karriere i industrien.

Det er tanken, at efterskolerne tilrettelægger individuelle undervisningsforløb for elever på 10. klassetrin, hvor der f.eks. kan arbejdes med design og produktionsprocesser, der afspejler virkeligheden på industrivirksomhederne. Samtidig vil der være mulighed for, at eleverne kommer i længere praktik- og brobygningsforløb på virksomhederne.

Også børne- og undervisningsminister Christine Antorini hilser samarbejdet mellem industri og efterskoler velkomment:

”Jeg er en varm fortaler for at teori og virkelighed skal kædes sammen i undervisningen på alle niveauer. Det nye samarbejde tegner til at kunne give efterskoleleverne appetit på de erhvervsfaglige uddannelser, som rummer rigtig mange spændende udfordringer for dygtige og målbevidste unge, som ønsker sig en karriere i erhvervslivet, i offentlige serviceerhverv eller som selvstændig erhvervsdrivende.

Det kan næsten ikke gå hurtigt nok med at komme i gang og vise vejen for alle andre efterskoler og folkeskoler med flere. Erhvervsskolerne skal også være mere end velkomne til at komme på banen i sådanne samarbejder eller partnerskaber” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Projektet hilses desuden velkomment af Nordborg Slots Efterskole, som allerede har gode erfaringer med en sciencelinje, hvor undervisningen målrettes naturfag, robotteknologi og innovation.

”Vores erfaring er, at vi med en målrettet indsats kan anspore flere unge til at tage en erhvervsrettet uddannelse. Som udgangspunkt går vores elever videre på HTX eller andre tekniske uddannelser. Det er fremtidens ingeniører, der går på sciencelinjen”, siger efterskoleforstander Rune Madsen.

I Efterskoleforeningen glæder formand Troels Borring sig til det nye samarbejde med erhvervslivet:

”Vi ved, at et efterskoleophold bidrager tilde unges menneskelige og faglige udvikling, men med det nye samarbejde kan vi gå et skridt videre ved meget konkret også at hjælpe de unge på vej til deres fremtidige arbejdsliv. I en tid, hvor der er problemer med frafald i uddannelsessystemet, er det glædeligt, at vi med projektet kan hjælpe eleverne med, at overgangen fra efterskolen til erhvervsuddannelsen bliver så god som mulig ligesom målet er at fastholde de unge i uddannelse”, siger Troels Borring.

Projekt data

Yderligere oplysninger:

Mads Lebech, direktør i Industriens Fond, tlf. 70 209 208

Ministeriet for Børn og Undervisning, tlf. 3392 5000

Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen, tlf. 21792410

Rune Madsen, forstander på Nordborg Slots Efterskole, tlf. 24831528

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.