25.000 skoleelever fandt nye bakterier

Masseeksperiment 2018  ‘Jagten på de gode bakterier’ er verdens hidtil største indsamling af bakterier fra naturens planter, og resultatet er opsigtsvækkende: 10 hidtil ukendte bakteriearter, alle potentielt gavnlige mælkesyrebakterier.

MasseEksperimentet er en del af projektet ”Dansk Naturvidenskabsfestival”, som hver år i uge 39 skaber en ramme for, at godt 150.000 børn og unge engageres i de naturvidenskabelige fag gennem forskellige aktiviteter rundt omkring i hele Danmark. Projektet har været støttet af Industriens Fond siden 2013. 

I dag kan det så konstateres at sidste års indsamling bærer ”frugt” eller rettere sagt – bakterier. På planteprøver indsamlet af 25.000 danske skoleelever over to dage har forskerne opdaget 10 hidtil ukendte, potentielt gavnlige mælkesyrebakterier. Til sammenligning bliver der normalt kun fundet 1 ny bakterieart årligt i Danmark. Eleverne i 9. klasse på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør er blandt dem, der har fundet en ny art. For Amanda Gehlert Coln fra skolens Sciencelinje har det været givende at deltage i Masseeksperimentet: ”Man havde klart fornemmelsen af at være med i et rigtigt eksperiment. Vi skulle følge en protokol, og prøverne skulle håndteres på den helt rigtige måde,” siger hun.
 

Største indsamling af mælkesyrebakterier nogensinde

De nye fund åbner muligheden for at udvikle nye former for sygdomsforebyggelse, bedre fødevarekvalitet og naturlig fodertilsætning til dyr. Resultaterne kommer utvivlsomt til at vække opsigt i den internationale forskerverden. 

Håbet var at finde mindst 1 ny bakterieart. Fundet af hele ti nye arter er langt over forventning. Resultatet skyldes især de mange skoleelevers systematiske og grundige indsamling af prøver,” siger afdelingsleder i den bioteknologiske virksomhed Novozymes Mads Bjørnvad. ”Vi har aldrig før haft mulighed for at arbejde med så stort et antal unikke prøver indsamlet med en sådan geografisk spredning. Vi har simpelthen lavet det mest omfattende øjebliksbillede af Danmarks naturligt forekommende mælkesyrebakterier nogensinde,” siger han.

18.000 prøver med mælkesyrebakterier, der lever på planter, er blevet analyseret og bearbejdet af over 70 laboranter og forskere på Novozymes i Danmark og USA. Ud fra elevernes indsamlinger har forskerne isoleret næsten 4.000 bakteriestammer, der efter nærmere analyse viste sig at indeholde over 50 rene, unikke bakteriestammer fra 10 helt nye arter af mælkesyrebakterier. 

Elevernes succesfulde nye bakteriefund er fordelt over hele Danmark. Skolen på Herredsåsen i Kalundborg og Strib Skole i Middelfart har som de eneste fundet to nye arter. 

De nye arter bliver nu klassificeret og navngivet med latinske artsnavne, der for eksempel kan afspejle det sted i Danmark, hvor eleverne har fundet dem. Industriens Fond ser med glæde på det givende samarbejde mellem forskere og skoleelever:

Gennem Masseeksperimentet får eleverne viden om naturfaglige emner og indsigt i den naturvidenskabelige arbejdsmetode på en motiverende måde. Den naturvidenskabelige nysgerrighed og undren kommer i centrum hos eleverne, og den nysgerrighed tager de forhåbentlig med sig, når fremtidige uddannelses- og karrierevalg skal træffes,” siger udviklingschef Charlotte Kjeldsen Krarup fra Industriens Fond.
 

Uvurderlig viden og sciencekompetencer

Hos Astra siger projektleder for Masseeksperimentet Lene Christensen, at formålet med det årligt tilbagevendende Masseeksperiment er at give en ny generation af unge mennesker de sciencekompetencer, vi som samfund har brug for, så vi kan løse de mange udfordringer, vi står over for:

Det er virkelighedsnær og motiverende undervisning, når eleverne arbejder med ægte naturvidenskabelige arbejdsmetoder og er med til at skabe ny, uvurderlig viden til gavn for forskerne og dermed for eleverne selv og for det omgivende samfund.”

Udover de nye arter har eleverne også gjort omfattende fund af eksisterende bakteriearter. For med mindst 12 kendte arter af mælkesyrebakterier har Masseeksperimentet bidraget med en fordobling af stammeantallet i forhold til, hvad der er beskrevet videnskabeligt hidtil.

Novozymes har i anledning af fundene udviklet et interaktivt Danmarkskort, hvor eleverne kan se deres egne fund og sammenligne dem med andre elevers fund. www.bacteriadanica.dk.

Læs mere om projektet på Industriens Fonds hjemmeside eller om resultaterne på projektets egen hjemmeside:

Projekt data

OM PROJEKTET

Naturvidenskabsfestival afholdes hvert år i uge 39. Skoler, ungdomsuddannelser, biblioteker, museer, naturskoler, universiteter og virksomheder sætter fokus på naturvidenskab i løbet af ugen.

MASSEEKSPERIMENTET

Masseeksperimentet er Danmarks største skoleeksperiment. Hvert år udvikles et nyt eksperiment i samarbejde med en eller flere forskningsinstitutioner. Tidligere år har blandt andet beskæftiget sig med musikalitet og koncentration i skolen, skolers indeklima og børns spiseadfærd.

KONTAKT

Yderligere information kan fås ved at kontakte Industriens Fonds sekretariat:

Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.