Bestyrelse

Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer.

Sten Scheibye (formand)

Sten Scheibye (formand)
Direktør (mand, f. 1951)
Cand. scient., lic. scient., HD i Afsætning.

Bestyrelsesformand i Rich. Müller-Fonden, RM Rich. Müller A/S, Knud Højgaards Fond, Højgaard Ejendomme A/S og Healthcare Denmark.
Bestyrelsesmedlem i Danmark-Amerika Fondet.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2008 og senest genvalgt i 2017.

Ansættelsesforhold: -

Jesper Møller (næstformand)Jesper Møller (næstformand)

Direktør (mand, f. 1956)
HA, cand. merc.

Næstformand i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.
Bestyrelsesformand i Mangaard & Partners Aps og i Simply Cooking A/S.
Bestyrelsesmedlem i KFI Erhvervsdrivende Fond, Konsolidator A/S og i Fonden Ungdomsbureauet
Bestyrelsesmedlem i Fonden Ungdomsbureauet.
Formand for Den nationale Storebæltskomité.
Formand for Entrepreneurship Denmark.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2013 og senest genvalgt i 2016.

Ansættelsesforhold: -

Torben M. AndersenTorben M. Andersen

Professor (mand, f. 1956)
Lic.oecon, PhD

Bestyrelsesformand for ATP.
Bestyrelsesmedlem i blandt andet Politiken-Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S FEAS, DREAM og EPRN.
Formand for Grønlands Økonomiske Råd.
Medlem af Rockwool Fondens programkomité for forskning.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2014 og senest genudpeget i 2017.

Ansættelsesforhold: Aarhus Universitet.

Marie-Louise Bjerg

Marie-Louise Bjerg
CEO (kvinde, f. 1966)
Cand. polyt.

Bestyrelsesformand i Balyfa A/S.
Næstformand Frederikssunds Gymnasium.
Bestyrelsesmedlem i Mountain Top Group ApS, Rope Robotics ApS og Henry og Mary Skovs Fond.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2018.

Ansættelsesforhold: -

Lisbet Thyge FrandsenLisbet Thyge Frandsen

CEO (kvinde, f. 1960)
Cand. polyt.

Bestyrelsesformand i bObles.
Bestyrelsesmedlem i Niras A/S.
Medlem af tænketanken DEA’s Board
Medlem af ATV og medlem af repræsentantskabet for Teknologisk Institut.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2011 og senest genvalgt i 2018.

Ansættelsesforhold: -

Lars Sandahl SørensenLars Sandahl Sørensen

Adm. direktør, CEO (mand, f. 1963)
Master of Business Administration and Economics, Stanford University Graduate School of Business, Kansai Gaidai University, St. Cloud State University.

Bestyrelsesmedlem i NKT A/S, Nilfisk A/S, Wexøe A/S,
Forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmedlem i DI – Dansk Industri.
Bestyrelsesmedlem i IAK.
Formand i diverse SAS-ejede selskaber.
Diverse råd og juryer

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2011 og senest genudpeget i 2017.

Ansættelsesforhold: Dansk Industri.

 

Kompetenceprofiler

Industriens Fonds bestyrelse har både lavet en samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen, men har også udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Begge dele findes her:

god fondsledelse

Industriens Fond laver hvert år en redegørelse om god fondsledelse. Den indgår som en fast del af Industriens Fonds årsrapport og kan findes via linket nedenfor, hvor fondens arbejde med ledelse og corporate governance beskrives yderligere.