Yngre Talenter

Projektet vil udvikle et talentprogram for skoleelever i 6. og 7. klasse med henblik på at styrke unge talenters potentiale og kompetencer.

 

Ungdommen er fuld af talent og det er de unge, som skal understøtte fremtidens industri. Det kan de kun, hvis de allerede fra en tidlig alder hjælpes godt på vej og motiveres korrekt.

Projektet Yngre Talenter vil med udgangspunkt i det af Industriens Fond støttede ”Junior Talent” til 8. og 9. klasse tilbyde et talentprogram for de fagligt stærke elever i 6. og 7. klasse, som savner udfordringer. Programmet skal bidrage til, at disse unge udvikler og udfolder deres potentiale og dermed undgår, at denne gruppe bliver skoletrætte og demotiverede.

Programmet giver de yngre talenter optimale vilkår og kompetencer til at udvikle deres talent via faglige og personlige udfordringer samt et socialt fællesskab med andre, der tørster efter mere viden.

Målgruppen er de talentfulde unge i grundskolernes 6. og 7. klasse, svarende til ca. 4300 talentfulde elever pr. årgang i Region Sjælland og Hovedstaden.
 

METODE

Talentprogrammet består af et bredt fagligt program, som inddrager emner og problemstillinger fra de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder. Programmet er bygget op om følgende elementer:

 • Programmet
  Programmet består af faglige oplæg, workshops og projektarbejde. På hver undervisningsdag arbejdes der med et fagligt tema, som de efterfølgende undervisningsdage bygger videre på. Dermed sikres progression i elevernes faglige udvikling. Eksempler på faglige temaer kan være innovation, IT, digitalisering, globalisering, miljø eller socialt ansvar.
   
 • Virksomhedsbesøg
  De unge talenter skal gennem forløbet på en række virksomhedsbesøg, som giver de dem indsigt i, hvordan den teoretiske viden, de tilegner sig, kan anvendes i praksis. Samtidig får de inspiration til senere studie- og karrierevalg.
   
 • Undervisning
  Hver undervisningsgang er baseret på planlagte læringsmål, hvis effekt efterfølgende evalueres. Undervisningen planlægges i tæt dialog mellem ATU Øst og underviserne, så der sikres sammenhæng og kontinuitet i undervisningsforløbene.

 

EFFEKT

Programmet skal sikre, at deltagerne får optimale vilkår for at udvikle deres talent gennem udfordringer, der matcher deres faglige niveau og videbegærlighed, samt et socialt fællesskab, de kan spejle sig i. Projektet forventer, at der i løbet af de første tre år vil deltage 240 elever i talentprogrammet Yngre Talenter. Derudover er forventningen, at projektet vil blive solidt forankret og således udgøre et blivende tilbud til elever i 6. og 7. klasse. På sigt skal talentprogrammet udrulles til ATUs to øvrige afdelinger.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Yngre Talenter

Projektejer:
Akademiet for Talentfulde Unge Øst

Tid:
2018 - 2021

Støttet med:
1,56 mio. kroner

Website:
www.ungetalenter.dk

ERFARINGER

Projektet bygger på erfaringerne fra projekterne Akademiet for Talentfulde Unge og Junior Talenter, som begge er projekter støttet af Industriens Fond. Læs mere om projekterne her på hjemmesiden.

Projektpartnere

Projektet udføres af Akademiet for Talentfulde Unge Øst

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ellen Smidt-Nielsen
Sekretariatschef
Telefon: 23 80 55 22
Mail: ellen@talentfuldeunge.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk