World Robot Olympiad FIT 2019

Projektet vil udvikle folkeskolernes teknologiforståelse ved at forankre WRO på bl.a. grundskoleniveau, og derved imødekomme dansk industris fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft.

World Robot Olympiad Friendship Invitational Tournament (WROFIT) har til formål at få børn og unge til at interessere sig for teknik og naturvidenskab med henblik på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til Industrien i fremtidens Danmark.
WROFIT, der blev afholdt for første gang i 2018,er en international nyskabelse indenfor den internationale konkurrence World Robot Olympiad, som Industriens Fond tidligere har bevilliget støtte til.  

I 2019 skal Danmark stå for værtskabet, og vil have fokus på internationalt samarbejde. Konkurrencen forventes at kunne tiltrække op imod 1.500 unge talenter samt ledere.

Projektet henvender sig til børn og unge mellem 7 og 25 år, hvor konstruktion og programmering af robotter er omdrejningspunktet.
 

METODE

Konkurrencen forløber over fire dage, og vil indeholde en masse aktiviteter, der har fokus på fællesskab og kulturel udveksling. 
Til c vil projektet udarbejde nye konkurrence-elementer, der tager sit udgangspunkt i det samarbejde og teamwork, som Danmark er særlig kendt for i den pædagogisk tradition. Intentionen er at skabe nogle udfordringer, som deltagerne skal løse på tværs af holdene for at optimere den kulturelle udveksling mellem deltagerne.

Afslutningen af WROFIT markeres med en festlig ceremoni med fejring af deltagerne, præmieoverrækkelser, taler og underholdning.
Det er hensigten at skabe en unik oplevelse for alle involverede såvel konkurrencedeltagere, ledsagere, dommere, frivillige, sponsorer, gæster og publikum.
 

EFFEKT

WRO ønsker at bidrage med at flere unge interesserer sig for robotter og naturvidenskab. 
Den forventede effekt af projektet er, at forankre WRO på grundskoleniveau i Danmark – som en integreret del af folkeskolens teknologiforståelse og som et fritidstilbud i regi af ungdomsskoler, fritidsklubber etc.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

  • At der over en 5-årig periode vokser deltagelse i WRO-aktiviteter i Danmark fra de nuværende ca. 200 til 5.000.
  • Markant forøgelse af andelen af unge, som vælger både korte og lange tekniske og naturvidenskabelige uddannelser
  • Markant forøgelse af udbuddet af arbejdskraft med tekniske og naturfaglige kompetencer, så gabet mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft på dette felt mindskes radikalt
  • Markant forøgelse af antallet af vækstiværksættere, der baserer sig på nye innovative teknologier, produkter og services.
  • At udbygge Danmarks position inden for uddannelse og forskning og tiltrække studerende, forskere og specialister inden for de naturvidenskabelige discipliner.

PROJEKTET

Projektnavn:
World Robot Olympiad FIT 2019

Projektejer:
World Robotic Organisation Danmark

Tid:
2019

Støttet med:
200.000 kroner

Hjemmeside:
www.wrodenmark.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet varetages af eSkills.dk i samarbejde med Aarhus Kommune, Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus TECH og Aarhus Universitet og It-forum. Læs mere om projektpartnerne her.

WRO DANMARK

WRO Danmark har tidligere modtaget bevilling fra Industriens Fond til at afholde World Robot Olympiad. Læs mere om projektet her på hjemmesiden eller ved at besøge projektets hjemmeside, hvor der også kan læses mere om Danmarks værtsskab i 2019. 

Highlights

Konkurrencen samlede over 1500 børn og unge med interesse for teknik og naturvidenskab. Se en opsumering af WROFIT19:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Søren Winther Lundye
Formand
WRO Danmark National 

Kontaktperson:
Nils Ole Klejnstrup
CEO at Eskills.dk
Mail: nok@eskills.dk

Kontaktperson:
Birthe Ritter
WRO Danmark National Organizer & Partner at Eskills.dk
Telefon: 29 49 44 03
Mail: bir@eskills.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk