Ultra:bit 2.0 ”Børn, kreativitet og teknologi”

National indsats i folkeskolen om at styrke børns digitale kompetencer, teknologiforståelse og interesse for kodning fortsættes.

I takt med at teknologi og digitale løsninger bliver en mere og mere integreret del af vores liv, er der i højere grad brug for, at danske børns digitale kompetencer og teknologiforståelse løftes. Det har projektet ultra:bit arbejdet på siden 2018. 

Med projektet "ultra:bit 2.0” videreudvikles og udbredes det spændende univers, som ultra:bit har skabt. Foruden at flere at ultra:bits populære aktiviteter som KreaKode Camps og uddeling af micro:bits videreføres, vil der med ultra:bit 2.0 introduceres en række nye aktiviteter og temaer, som skal yderligere understøtte børns arbejde med og kritiske forståelse og refleksion af teknologi og kodning. Herudover tilføjes et større fokus på at inspirere og kompetenceudvikle lærere og ressourcepersoner, som skal bistå børnene i deres udvikling.

Projektets målgruppe udvides til at inkludere folkeskolens mellemtrin (4.-6. klasse).  I alt forventes godt 100.000 børn samt mere end 3000 lærere at blive direkte inddraget i projektet.

Det er hensigten, at en udbredelse af ultra:bit universet vil yderligere inspirere børn, forældre, lærere, pædagoger og den bredere befolkning til at interessere sig for de muligheder og udfordringer som teknologiens sprog indebærer.
 

METODE

Børnene skal opdage, at teknologi er sjovt, nemt og relevant for dem i deres hverdag. De skal selv prøve at have fremtiden mellem hænderne og sammen knække koden til sproget bag teknologien, nemlig kodning. 
Projektet ultra:bit danner fundamentet for, at børn i mellemtrinet stifter større bekendtskab med kodning og teknologiforståelse på mange planer og inden for flere temaer. Projektet består fortsat af tre overordnede spor: 

 • Leg og inspiration
  I det første spor udvikles programindhold til børn på DR Ultra om børn, kreativitet og teknologi og til voksne med fokus på teknologiens betydning for vores eget liv og for samfundet i dag og i fremtiden. I ultra:bit 2.0 introduceres nye temaer til programindholdet, bl.a digital innovation & FNs verdensmål, cybersikkerhed samt anvendelse af andre former for teknologi.
   
 • Få fremtiden mellem hænderne
  I det andet spor afholdes en række aktiviteter, der skal muliggøre og inspirere børn til at arbejde med kodning. Centralt heri står udleveringen af en ultra:bit til alle børn på mellemtrinet i grundskolen.
   
 • Læring
  I det tredje spor udvikles nyt undervisningsmateriale og aktivitetstilbud omkring selve micro:bitten. I løbet af projektet afholdes en række workshops, hvor lærere og micro:bit ambassadører oplæres i brugen af det nye undervisningsmateriale.  
   

EFFEKT

Det er forventningen, at den supplerende indsats vil resultere i vedvarende interesse for teknologisk kreativitet blandt børn. Hertil, at børnenes kompetencer samt deres interesse for at vælge fremtidige uddannelsesretninger med fokus på teknologisk kreativitet øges, hvilket i sidste ende vil styrke det danske arbejdsmarked. 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
ultra:bit 2.0

Projektejer: 
Danmarks Radio

Tid: 
2019-2020

Støttet med: 
12,6 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

Projektet er en videreudvikling af ultra:bit
Besøg projektsiden

PARTNERE

Projektets udføres i praksis af Danmarks Radio i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler-Danmark (CFU-Danmark). Herudover inddrages en række relevante aktører og eksperter inden for emnet. Læs mere om partnerne her.

EVALUERINGSRAPPORT

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har i november 2018 foretaget en omfattende undersøgelse af projektets effekt. Resumé samt hele undersøgelsen kan læses forneden.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Morten Skov Hansen
Kanalredaktør
Telefon: 25 10 02 83
E-mail: mosh@dr.dk

Kontaktperson:
Camilla Laudrup
Sekretariatsleder
Telefon: 35 20 30 40
Mail: caml@dr.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk