Techtopia FM

Projektet vil videreudvikle den populære teknologipodcast Techtopia, og gøre den til et live-transmitteret radioprogram på FM-båndet. Det skal bidrage til formidlingen af teknologiens udvikling og fremtid til en bredere kreds med henblik på at øge interessen for ny teknologi og dermed på sigt også industriens konkurrenceevne.

Techtopia FM er et ugentligt radioprogram, der fokuserer på ny teknologi som drivkraft. Programmet vil behandle problematikker omkring fremtidens vækst, produktivitet og livskvalitet og har til formål at øge formidlingen af ny viden til såvel det industrielle Danmark, som den brede befolkning.

Projektet ønsker at styrke gennemslagskraften fra søster-programmet Techtopia Pod, der er en igangværende pod-cast, med flere lyttere ved placeringen af programmet på Radio 4.

Målgruppen for programmet er et bredt udsnit af den danske befolkning og dækker geografisk hele landet. Det forventes, at programmet opnår op til 80.000 lyttere.
 

AKTIVITETER

Programmet vil i sin pilotfase sende 32-34 udgaver af Techtopia FM af 55 minutters varighed, og vil indeholde en line up af forskellige gæster i studiet samt indeholde rapportager fra virkeligheden. 

Programmet tager afsæt i emner som blockchain, AI, Industry 4.0, robotteknologi, 3D-print, lifescience, biotek; de 17 verdensmål, dataetik, sociale medier og teknologi-kritik, selvkørende biler og mikromobilitet; start-ups og nye forretningsmodeller, kvantecomputere, VR og AR, hjerne-computer-interfaces, healthtech, foodtech, fintech, cybersikkerhed, rumteknologi og meget andet. Størstedelen af disse emner berøres i øvrigt også i mange af Fondens øvrige projekter.
 

EFFEKT

Projektet ønsker at bidrage til, at teknologi bliver drivkraften bag fremtidens vækst, og at den teknologiske viden kommer højere op på medieagenden i samfundet. Dertil bidrager synergien med søster-programmet Techtopia Pod. I sidste ende skal et større footprint på publikum bidrage til en øget konkurrenceevne.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Techtopia FM

Projektejer:
IDA, Ingeniørforeningen

Tid:
2020

Støttet med:
150.000. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Ingeniørforeningen IDA med følgende partnere:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Henrik Thamdrup
Teknologisk chef
Telefon: 3318 4848
Mail: ht@ida.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk