SpinIn

Projektet skulle bidrage til, at flere studenteriværksættere bliver til vækstvirksomheder. Nøglen i projektets tilgang var, at et tæt samarbejde med etablerede virksomheder kan hjælpe iværksætteren godt på vej.

Industriens Fond støttede projektet SpinIn for at skabe flere vækstiværksættere gennem en række matchingforløb mellem nyuddannede iværksættere og etablerede industrivirksomheder. Projektet blev søsat som et pilotprojekt eksekveret af Aarhus Universitet. Projektet udviklede og afprøvede et parringskoncept mellem iværksætter og virksomhed med det formål at videreudvikle unge, videnstunge iværksættervirksomheder, der ofte er udsprunget fra universitetet, så de kunne blive til mere robuste vækstvirksomheder.

Konceptet ville således bidrage til, gennem tæt samarbejde med etablerede virksomheder og forskningsmiljøer, at iværksættere forbedrer deres vækstpotentiale, væksthastighed og overlevelseschancer. Læs mere om projektet på projektets hjemmeside og besøg blandt andet de letanvendelige værktøjer, som kan være med til at skabe et godt match mellem en iværksættervirksomhed og en etableret virksomhed.

Evaluering

Pilotprojektet har vist gode resultater. Derfor er der nu søsat en videreførsel af SpinIN. Den videreførsel sker i projektet med det intuitive navn SpinIN 2.0 hvor metoderne fra det første projekt udvides til flere universiteter og flere virksomheder. Læs om både evaluering og det nye projekt nedenfor.

 

Om projektet

Projektnavn:
SpinIN

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2011 - 2015

Støttet med:
4,2 mio. kroner

Website:
http://spin-in.au.dk/

SpinIN 2.0

SpinIN-projektet har opnået fine resultater hos både iværksættere og etablerede virksomheder. Derfor har Industriens Fond igangsat projektet SpinIN 2.0, der skal brede SpinIN-metoden bredere ud, så endnu flere virksomheder kan få gavn af metoden.

evaluering

Efter endt projektforløb er hele pilotprojektet SpinIN blevet evalueret. Det er mundet ud i publikationen nedenfor.

Kontakt

Projektansvarlig:
Anne Sofie Dahlmann Breindahl
Udviklingskonsulent
Telefon: 21 52 55 39
Mail: asb@aec.au.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08