SMV:Fintech

Projektet vil styrke digitaliseringen af danske SMVer gennem partnerskaber og demonstrationsprojekter med fintech iværksættere, der med samarbejdet får mulighed for at udvikle og skalere deres virksomhed.  

Covid-19 pandamien har for alvor tydeliggjort SMVers styrker og svagheder. Særligt inden for digital omstilling halter mange virksomheder fortsat bagud. Der ligger derfor et stort potentiale i effektivisering indenfor eksempelvis økonomi/bogholderi, HR, digitalisering af salgskanaler og finansiering.

Projektets formål er således at løfte de danske SMVers digitaliseringskompetencer gennem innovationssamarbejder i form af demonstrationsprojekter mellem etablerede SMVer og fintech start-ups. Samarbejdet skal derudover være med til styrke den danske fintech klynge ved at spire nye løsninger, som på sigt kan hjælpe iværksættere skalere deres virksomhed og skabe yderligere vækst.

Projektet er opdelt i fire faser, hvor der som optakt til demonstrationsprojekterne i første fase fokuseres på at finde samarbejdspartnere og opbygge rådgivningsnetværk igennem afholdelsen af en række digitaliseringsbazarer i hele landet. I projektets anden fase defineres SMVernes digitale udfordringer, og start-ups rekrutteres til at indgå i demonstrationspartnerskaberne. Under demonstrationsprojekterne tilfører iværksætteren i tredje fase løsning til SMVens udfordring som så testes. Samarbejdet skal yderligere give grobund for udvikling af ny løsninger. Læringen fra projekterne opsamles derefter i et digitalt casebaseret rådgivningsværktøj, som i den fjerde og afsluttende fase skal gøre det nemt og enkelt for rådgivere og de ansvarlige for digital transformation i SMVen at synliggøre værdiskabelsen og ressourceforbruget ved brug af fintech løsninger i danske SMVer. 

Ambitionen er, at 20-25 SMVer indgår i forløb med 10-20 forskellige fintech virksomheder i 10 udvalgte brancher, og at mindst 50 procent af digitaliseringsløsningerne efterfølgende implementeres og fører til nye og forbedrede arbejdsgan, samt grobund for udvikling af nye forretningsmodeller. På længere sigt skal de nye teknologiske løsninger udvikle en digital rådgivningsplatform med værktøj, der kan implementeres bredt og føre til en generel fintech-digitalisering af de danske SMVer.

Projektet henvender sig til alle SMVer samt danske fintech virksomheder, der har udviklet eller er i proces med at udvikle techløsninger, der kan digitalisere danske og udenlandske SMVer. Derudover henvender projektet sig til brancheorganisationer, erhvervsråd m.fl. med henblik på videns spredning og udbredelse af løsninger, der kan bidrage til digitalisering af danske virksomheder.

PROJEKTET

Projektnavn:
SMV:Fintech

Projektejer:
Copenhagen Fintech

Tid:
2021-2023

Støttet med:
3, 9 mio kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Copenhagen Fintech i samarbejde med DI

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer
Simon Schou
CIO
Copenhagen Fintech
24791128
ssc@copenhagenfintech.dk

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk