SMV Due Diligence Standard

Nyt online værktøj skal give ejerledere og SMVer større indsigt i de elementer der påvirker virksomhedens værdiansættelsen. Værktøjet skal give dem mulighed for at styrke områderne, så det bliver nemmere at fremskaffe kapital i forbindelse med ejerskifte, investeringer eller samarbejde.

Virksomheders vækst er afhængig af deres evne til at tiltrække kapital. Og for mere end 23.000 virksomheder, som står overfor et ejerskifte i den nærmeste fremtid, er det særligt vigtigt at vide, hvilke områder der har værdi for investorer, når en Due Diligence analyse foretages.

Projektet tager afsæt i en nyudviklet Due Diligence Standard, og i projektet udvikles et temasite omkring Due Diligence med case videoer og en miniversion af standarten, hvor virksomhederne kan foretage en selvevaluering i forhold til modenhed i de forskellige områder, som indgår i standarden. Dertil udvikles en database og grænsebrugerflade i forhold til at kunne foretage selvevalueringen. Derudover gennemføres en undersøgelse af sammenhængen mellem virksomheders modenhed og ejerleders personprofiler.

Projektet skal munde ud i en metode til at sikre bedre drift, vækst og muligheder for kapital. SMV due diligence standarden skal på sigt fungere som bench marking af SMVers modenhed på alle vigtige styringsområder for en virksomhed. I sidste ende øges mulighederne for ejerskifte og derved styrkes erhvervslivets konkurrenceevne.

Projektet henvender sig primært til ejerledere og SMVer samt bestyrelser.

PROJEKTET

Projektnavn:
SMV Due Diligence Standard

Projektejer:
IDDAS, International Due Diligence Association 

Tid:
2021-2022

Støttet med:
993.000 kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af IDDAS i samarbejde med følgende aktører.

KONTAKT

Projektejer:
Klaus Kryder Jacobsen
Direktør
International Due Diligence Association – IDDAS
20713216
klauskjacobsen@iddas.org

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk