SDG Landing Pad

Nye måder at samarbejde på skal styrke dansk eksport.

Den globale efterspørgsel på løsninger på store samfundsmæssige udfordringer som fx klima- og sundhedskriser er kraftigt stigende. Danske virksomheder kan levere mange af disse løsninger og efterspørgslen udgør en stor forretningsmulighed. Erhvervslivet er dog udfordret ved, at kun få SMVer arbejder strategisk med SDGerne som en del af deres innovationsaktiviteter. De benytter sig ikke i tilstrækkelig grad af viden fra forskningsinstitutioner, der kunne bidrage til udviklingen af nye produkter, og de mangler adgang til relevante internationale netværk.

Pilotprojektet har til formål at hjælpe danske SMVer til at blive løsningsleverandører på globale udfordringer inden for FN’s Verdensmål; sundhed, vand, energi og ansvarligt forbrug, og samtidigt bruge verdensmålene som løftestang for innovation og eksport. Parallelt hermed skal projektet styrke samarbejdet mellem de nationale klynger og innovationscentre, både når det gælder om at bringe virksomheder ud i verden, og når det handler om at bringe viden hjem til erhvervsklyngen.

Projektet tager afsæt i to hovedaktiviteter: (1) Landing Pad Programmet og (2) Internationaliseringsakademiet.

Med Landing Pad Programmet identificeres og kortlægges SDG-relaterede udfordringer/challenges, som store internationale virksomheder, offentlige aktører eller organisationer arbejder med at få løst. På baggrund af dialogen udvikles et digitalt udfordringskatalog, som danske virksomheder kan byde ind med løsninger på.

De mest lovende danske løsninger inviteres til et pitchevent, og 9 SMV’er udvælges til at deltage i et et-årigt Landing Pad forløb med fokus på at udvikle en individuel internationaliseringsstrategi. Der sammensættes et internationalt konsortium bestående af virksomheden, en relevant forskningsinstitution samt udfordringsstilleren, der samlet set skal udvikle løsningen. Som en del af programmet tilbydes virksomhederne et to-måneders ophold hos et relevant innovationscenter for at kunne arbejde tæt med kunden og interagere med det lokale innovationsøkosystem.

Internationaliseringsakademiet bygges op på baggrund af virksomhedernes erfaringer fra internationaliseringsforløbet. Her kompetenceopbygges yderligere 100 virksomheder i at skalere og innovere internationalt. Et særligt klyngetrack skal klæde organisationer (rådgivere) og klyngerne på til at kunne understøtte virksomheders internationalisering.

Den samlede indsats skal i sidste ende udgøre et SDG Innovation Forum – et mødested for det danske innovationsøkosystem for SDG-løsninger og rekrutteringsplads for landing pad-programmets SMVer.

Projektet skal munde ud i nye samarbejdsformer mellem de nationale klynger og innovationscentrene, og en vedvarende og øget udveksling af viden, virksomheder og opbygning af netværk. Det er hensigten at de deltagende virksomheder indenfor projektperioden får udviklet et Proof-of-Concept eller et minimum viable product til SDG-udfordringen i samarbejde med de involverede internationale partnere.

Projektet henvender sig til vækstorienterede SMVer og startups, der har potentiale til at indgå i internationale samarbejder.

 

PROJEKTET

Projektnavn:
SDG Landing Pad

Projektejer:
Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet

Tid:
2021-2022

Støttet med:
7.4 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med følgende aktører.

kONTAKT

Projektejer:
Lina Gandløse Hansen.
Kontorchef
UM
33 92 16 32
lingan@um.dk

Projektleder:
Tine Risbæk Jensen
Program Manager for SDG Landing Pad
Innovation Center Denmark
61703054
tirje@um.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk