RU-DAN-ENERGO

Projektet skal bidrage til, at danske leverandører, af teknologi og viden, på energiområdet kan opnå væsentlige andele af det russiske marked for energieffektiviseringer.

Projektet skal etablere et russisk-dansk energieffektiviseringscenter. Centret skal bidrage til, at danske leverandører af teknologi og viden på energiområdet opnår væsentlige andele af det russiske marked for energieffektiviseringer.

Rusland har i erkendelse af behovet for hjælp til energieffektivisering indgået bilaterale aftaler om samarbejde med flere lande.

Tyskland og Finland har haft succes med at følge de politiske aftaler op med udvikling af kommercielle platforme. RuDanEnergo skal - for danske virksomheder - udgøre en sådan platform.

Om projektet

Projektnavn:
RU-DAN-ENERGO

Projektejer:
Dansk Industri

Tid:
2011 - 2014

Støttet med:
2.734.600 kr.

rapport

Her kan du læse projektets afsluttende rapport.

Kontakt

Projektansvarlig:
Jacob Kjeldsen
Direktør
Telefon: 33 77 37 27
Mail: jak@di.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08