Project ConTech

Projektet vil styrke digitaliseringen og produktiviteten i byggebranchen ved at undersøge behovet for- og brugen af construction technology.

Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. Samtidig giver en fragmenteret branchestruktur udfordringer med at implementere værdiskabende teknologier, da en manglende standardisering besværliggøre overskueligheden for den enkelte virksomhed. Alt sammen svækker byggeriets konkurrenceevne og indtjening og foringer produktiviteten.

Project ConTech er i første omgang en forundersøgelse, som skal afdække de udfordringer byggeriet står overfor, og hvad der skal til for at digitalisering og teknologi kan øge produktiviteten. Undersøgelsen skal fungere som et fundament for en evt. udvikling af et ConTech lab – et samlingssted og platform til udvikling af standarder og værktøjer inden for teknologi og digitalisering, som skal give aktørerne adgang til hardware, teknologi, datakilder, viden om digital udvikling, og være fysiske rammer til at afprøve og udvikle nye tilgange til bæredygtigt og effektivt byggeri.

Projektet vil kigge på eksisterende data fra eksperter, forskning og litteratur og gennem interviews med repræsentanter og aktører fra hele byggebranchen afdække ConTech-økosystemet i Danmark. Workshops med branchen skal i sidste ende validere resultaterne og et endeligt behov.

Projektet henvender sig til hele byggeriets værdikæde herunder arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører, håndværkervirksomheder, driftsvirksomheder, leverandører indenfor både materialer, IT og teknologi. 

PROJEKTET

Projektnavn:
Project ConTech

Projektejer:
Molio – Byggeriets Videnscenter

Tid:
2020-2021

Støttet med:
5 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Molio og sammenfinansieres af Realdania:

KONTAKT

Projektejer og kontaktperson:
Christina Hvid
Direktør
Molio
23 43 18 03
chv@molio.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk