Praksis- og Innovationshuset

Projektet skal skabe rammerne for et innovationsmiljø, hvor studerende og erhvervsliv har adgang til den nyeste viden og forskning og derigennem sammen kan udvikle nye arbejdsgange, metoder og produkter.

Formålet med projektet var at opbygge et innovativt læringsmiljø med testlaboratorier og simulationsmiljøer på Professionshøjskolen Metropol. Her kan studerende og undervisere sammen med erhvervslivet udvikle og teste produkter, metoder og idéer inden for HealthTech, baseret på den nyeste viden og forskning. På den måde fik danske virksomheder adgang til et praksisnært innovations- og testmiljø, hvor nye produkter og løsninger kunne prøves af og evalueres.

Den primære målgruppe for projektet var således velfærdsteknologiske virksomheder og de studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den sekundære målgruppe bestod af sundhedssektorens øvrige interessenter samt brugere af sundhedsfaglige ydelser.
 

Metode

Projektet var bygget op omkring en række aktivitetstrin, som er udgangspunktet for det produktudviklingsforløb, som den enkelte virksomhed skulle gennemføre:  

 • Ideudviklingsworkshop:
  Virksomheden får sparring på deres endnu meget ufærdige idé fra Metropols innovationskonsulenter, der tager de tværfaglige grupper af studerende igennem velafprøvede innovationsværktøjer til idégenerering og idékvalificering. De studerende bidrager med faglig viden om målgruppens behov og udfordringer, samt viden om den praksis, som ideen skulle kunne implementeres i.
 • Prototypeworkshop:
  De studerende udvikler tidlige prototyper af virksomhedens konkrete idé, der efterfølgende vurderes og bedømmes af virksomheden.
 • Afprøvningsworkshop:
  Virksomheden præsenterer de studerende for de videreudviklede prototyper, der efterfølgende bliver introduceret til et innovativt afprøvningsforløb af prototypen, med forskellige brugerscenarier og målgrupper. Det sker alt sammen i tilpassede lokaler i Praksis- og Innovationshuset.
 • Showroom:
  I kølvandet på de tidligere workshops beslutter virksomheden sig om denne ønsker at indgå i et nyt skræddersyet innovationsforløb, hvor det allerede eksisterende produkt kan videreudvikles. Virksomheden kan efterfølgende leje sig ind i Praksis- og Innovationshusets showroom, hvor det nyudviklede produkt udstilles og opleves i en simuleret anvendelse.
   

Målsætning

Metropol forventede at projektet ville bidrage til, at virksomhederne fil et bedre afsæt for at udvikle produkter og udstyr, der kan være løsningen på aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet. Der var opstillet tre overordnede målsætninger for projektet: 

 • Virksomhederne oplever at de har fået forbedret sine produkter og reduceret udviklingsomkostningerne:
  • Min. 80 % af virksomhederne tilskriver samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset, at de har fået forbedret deres produkt eller skærpet deres produktidé (øget brugervenlighed, større træfsikkerhed, afgørende features, eller er blevet bevidst om nye anvendelsesmuligheder).
  • At de oplever reducerede udviklings- og testomkostninger.
 • Virksomheder finder det attraktivt at samarbejde med Praksis- og Innovationshuset om produktudvikling:
  • Mindst 10 virksomheder samarbejder årligt med Praksis- og Innovationshuset i 2017 stigende med 20 % årligt indtil 2021.
  • Mindst 3 virksomheder starter hvert år på et sammenhængende udviklings- og afprøvningsforløb (one-stop-shop).
  • Mindst 85 % af virksomhederne svarer, at de ønsker at samarbejde med huset igen.
 • Studerende får øget teknologi- og innovationsforståelse, så kommende medarbejdere er bedre til at efterspørge, medudvikle, og anvende velfærdsteknologiske løsninger:
  • Antal studerende, der årligt har fået konkret erfaring med teknologiudvikling og afprøvning gennem Praksis- og Innovationshusets virksomhedssamarbejde er mindst 50 i 2017, stigende til mindst 100 studerende i 2021.
  • Mindst 85% af de studerende tilskriver samarbejdet, at de har fået udvidet deres teknologiforståelse.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Praksis- og Innovationshuset

Projektejer: 
Professionshøjskolen Metropol

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
10,5 mio. kroner

Hjemmeside:
Praksis- og Innovationshuset

evaluering

Praksis- og Innovationshuset har opnået fine resultater hos både studerende, underviserne og virksomhederne. Evalueringen viser blandt andet, at samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset giver virksomhederne nye produktidéer og innovative input til at udvikle, teste og forbedre deres løsninger gennem en unik adgang til de studerende og det praksisnære undervisningsmiljø. Evalueringen og et resume heraf kan læses gennem nedenstående links: 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Afsluttende rapport for Praksis- og Innovationshuset

 

 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Stefan Hermann
Rektor

Kontaktperson:
Ann Rasmussen
Konsulent
Telefon: 24 29 62 91 
Mail: annr@phmetropol.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08
​(Fondens hovednummer)