Historien om Industriens Fond

Siden stiftelsen i 1898 har fonden gennemgået flere fusioner og tilpasninger, inden den fandt sin nuværende form som uafhængig filantropisk fond.

Da industrialiseringen for alvor tog fart omkring år 1900, var adgang til kapital én af de største barrierer for vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. Driftige erhvervsfolk etablerede derfor Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme, der gjorde det lettere for særligt industrivirksomheder at belåne ejendomme og driftsmidler.

Fra 1898 og mere end 100 år frem var fondens primære funktion at være belåner af industribygninger og produktionsanlæg. Undervejs havde man opbygget en betydelig egenkapital, og med salget af kreditvirksomheden til Nykredit i 2009, blev det økonomiske grundlag for en filantropisk fond skabt. 

I dag uddeler fonden omkring 250 mio. kr. årligt, hvilket svarer til det gennemsnitlige afkast af fondens likvide aktiver, der ligger i omegnen af 5,5 mia. kr. Dermed er Industriens Fond den største private erhvervsfremmeaktør ved siden af det offentlige erhvervsfremmesystem.

Vigtige årstal i fondens historie

  • 1898: Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme grundlægges.
  • 1971: Industriens Hypotekfond grundlægges.
  • 1981: Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme og Industriens Hypotekfond lægges sammen under navnet Industriens Realkreditfond.
  • 1990: Industriens Realkreditfond overdrager udlånsvirksomheden til IRF Industrifinansiering Holding A/S.
  • 1992: IRF Industrifinansiering Holding A/S fusionerer med Tryg Nykredit Holding A/S og bliver et 100 pct. ejet datterselskab af Nykredit A/S. Industriens Realkredit Fond bliver aktionær i Tryg Nykredit Holding A/S.
  • 2009: Industriens Realkreditfond ændrer navn til Industriens Fond.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.