Hver eneste indsats skal komme mange til gavn

Som engageret filantropisk fond arbejder vi tæt sammen med vores aktører om større samfundsmæssige forandringer, der tilfører værdi til den enkelte virksomhed og det samlede erhvervsliv.

Industriens Fond er optaget af at støtte, hvor andre ikke stiller op. Samtidigt fokuserer vi på, at ny viden stilles til rådighed for alle, for kun ad den vej kan vi fremme et stærkt erhvervsliv i en global og stigende specialiseret konkurrence.

For hvert af vores uddelingsområder forsøger vi at samle en bred vifte af aktører og motivere dem til at tænke i holistiske løsninger, så danske virksomheder bliver verdensførende, når det gælder bæredygtig produktion, cybersikkerhed, internationalt udsyn og evnen til at tage nye teknologier i brug.

Vores ambition er at bidrage til at spille alle aktører gode og dermed forløse den synergi, der opstår, når alle orienterer sig strategisk i samme retning. En del af dette arbejde består blandt andet i at indhente værdifuld international viden.


Ingen ved hvor den næste store idé kommer fra

Hver succesfuld indsats begynder med en god idé. Hvem der får idéen, og hvor den opstår, er umuligt at spå om. Derfor er vi som organisation både åben og opsøgende for inspiration fra mange forskelligartede kilder. 

Nogle gange kommer initiativet fra en ansøger. Andre gange tager vi selv de første skridt eller udvikler nyt projekt i fællesskab med andre. I det store hele handler det om at stimulere kreativiteten til nye impact-skabende initiativer og herefter bidrage med vores erfaring for at drive det bedst mulige projekt. 

Den økonomiske uddelingsramme for Industriens Fond fastlægges årligt af bestyrelsen, som afgør hvilke projekter og programmer der bevilliges. Det er også bestyrelsen, som tilser, at arbejdet tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser og fondens fundats. 

Nyt projekt

Den næste idé

Har du ideen til et banebrydende projekt der vil gavne dansk konkurrenceevne?

Søg støtte

Evaluering: Vejen til endnu større impact

I Industriens Fond bruger vi aktivt evaluering som et værktøj til at fremme impact og målopfyldelse i hvert projekt. Vores såkaldte impact-principper udgør en naturlig ramme for denne evaluering både før, under og efter en aktivitet er bevilliget – og realiseret.

Alle bevillingsmodtagere skal udarbejde en evalueringsstrategi, hvori de beskriver, hvordan de vil dokumentere og forholde sig til projektets korte og langsigtede effekter. Til hjælp får den enkelte bevillingsmodtager stillet en række redskaber til rådighed til udarbejde en evalueringsstrategi. Desuden samarbejder vi med professionelle evaluatorer, der også kan hjælpe bevillingsmodtageren med evalueringsarbejdet. 

For os handler evaluering om at indsamle læring og erfaringer. En forudsætning for at kunne dele viden, er netop en god forståelse for, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Det kræver, at alle aktører høster indsigt om resultater og afledte effekter undervejs i et projektforløb. Evaluering og målopfyldelse er tillige en metode til at følge op på fremdrift i relation til økonomi, milepæle og leverancer. Derved sikrer vi, at en indsats forbliver relevant i takt med, at verden udvikler sig. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.