Bestyrelsens arbejde

Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer. I overensstemmelse med Industriens Fonds fundats udpeges to medlemmer af DI – Dansk Industri, et medlem af Danmarks Nationalbank og et medlem af Erhvervsministeren. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen. Alle bestyrelsens medlemmer vælges hver for en treårig periode.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges, hvis den pågældende fylder 70 år inden for det første år af valgperioden. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand for ét år ad gangen i tilknytning til årsmødet, som vanligvis holdes i marts måned. Formanden forbereder bestyrelsesmøder i samarbejde med direktionen og leder bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen holder mindst fire årlige møder. Minimum én gang om året drøfter bestyrelsen Fondens strategi, foretager en evaluering af eget arbejde mm. Fondens strategi bygger på inddragelse af flest mulige interessenter. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for Fondens virksomhed og strategi for placering af aktiver i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og de løbende økonomiopfølgninger hvert kvartal

Desuden er det  bestyrelsens ansvar at sikre en betryggende finansiel og ledelsesmæssig kontrol. Bestyrelsens mødes fire gange årligt.

Sten Scheibye
Formand i bestyrelsen
Cand. scient., lic. scient., HD i Afsætning.

Bestyrelsesformand i Knud Højgaards Fond, Højgaard Ejendomme A/S, BioInnovation Institute. Senior Advisor i Novo Holdings A/S og medlem af bestyrelsen i ConvaTec plc.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2008 og senest genvalgt i 2020.

Ansættelsesforhold: –

Lars-Peter Søbye
Næstformand i bestyrelsen.
Civilingeniør

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2022.

Torben M. Andersen
Bestyrelsesmedlem
Lic.oecon, PhD

Bestyrelsesformand for ATP.
Bestyrelsesmedlem i blandt andet Politiken-Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S FEAS, DREAM og EPRN.
Formand for Grønlands Økonomiske Råd.
Medlem af Rockwool Fondens programkomité for forskning.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2014 og senest genudpeget i 2020.

Ansættelsesforhold: Aarhus Universitet

Marie-Louise Bjerg
Bestyrelsesmedlem
Cand. polyt.

Bestyrelsesformand i Balyfa A/S.
Bestyrelsesformand i Brüsch Maskinfabrik A/S.
Næstformand Frederikssunds Gymnasium.
Bestyrelsesmedlem Rope Robotics ApS.
Bestyrelsesmedlem Henry og Mary Skovs Fond.
Bestyrelsesmedlem Colo Holding II ApS.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2018 og genvalgt 2021.

Ansættelsesforhold: –

Lisbet Thyge Frandsen
Bestyrelsesmedlem
Cand. polyt.

Bestyrelsesmedlem i Lely Holding B.V. (Holland), NINE A/S og The INDEX Project.  Medlem af ATV og repræsentantskabet for Teknologisk Institut.
Formand for CBS  Scholarship Fund.

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2011 og senest genvalgt i 2021.

Ansættelsesforhold: –

Mikael Bay Hansen
Bestyrelsesmedlem
Cand. polit.

Næstformand i Teknologisk Institut. Bestyrelsesmedlem i Symbion Fonden og A4 Medier. Medlem af Det rådgivende repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank

Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2020.

Ansættelsesforhold: Dansk Metals Formandssekretariat.

Kompetenceprofiler

Industriens Fonds bestyrelse har både lavet en samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen, men har også udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Begge dele findes her:

God fondsledelse

Industriens Fond laver hvert år en redegørelse om god fondsledelse. Den indgår som en fast del af Industriens Fonds årsrapport og kan findes via linket nedenfor, hvor fondens arbejde med ledelse og corporate governance beskrives yderligere.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.