Nyt eksportinitiativ med fokus på byudvikling

04.12.2018

Med projektet Access Cities styrkes de danske erhvervsmuligheder inden for bæredygtige byløsninger i blandt andet New York, Singapore og München.

Et partnerskab bestående af Danish Cleantech Hub, Quercus Group, Dansk Industri, Climate-KIC, Eksportrådet, Københavns Kommune, Aarhus Kommune og State of Green skal styrke udviklingen af bæredygtige byløsninger i tre udenlandske og to danske storbyer. Det skal ske gennem en øget indsats for at knytte udenlandske aktører sammen med danske løsninger. Industriens Fond har gode erfaringer med lignende brobygningsprojekter og har støttet projektet med ni millioner kroner over de næste to og et halvt år. Blandt andet for at få belyst muligheden for at opbygge langsigtede relationer til storbyer i vækst.

Verdens økonomiske vækst sker nemlig i høj grad i de stadigt større byer. Med projektet Access Cities vil partnerskabet fokusere på tre af de rigeste storbyer i verden, nemlig Singapore, München og New York – foruden København og Aarhus. Danmark er internationalt kendt for virksomhedernes grønne løsninger, og disse kompetencer skal sættes i spil via det nye initiativ.
 

Adgang til nøgleaktører

Initiativets formål er at styrke forbindelsen mellem de danske virksomheder og nøgleaktører i byerne. Ikke mindst de små og mellemstore virksomheders eksportmuligheder skal styrkes. Blandt andet med større virksomheder som døråbnere. Access Cities skal således skabe konkrete samarbejdsmuligheder, eksempelvis om løsninger inden for vand, affald, energi, mobilitet, klimatilpasning, lys, bygninger og datahåndtering. Det kan eksempelvis være gennem demonstrations- og innovationsprojekter, som kan sikre deltagelse i lokale udbud.

Projektpartnerne har forskellig baggrund og forskellige kompetencer, og vil blandt andet sikre matchmaking, så de danske løsninger kommer i spil gennem relevante lokale partnere. Men projektet ønsker også at replikere erfaringer mellem fokusbyerne.

Byområder vokser overalt på kloden. Det skaber en efterspørgsel efter bæredygtige produkter og løsninger, som danske virksomheder kan levere. Men markedsadgangen kan være vanskelig at opnå. Med projektet Access Cities etableres en lokalt forankret tilgang. Derigennem skal nye forretningsmuligheder identificeres, og der skal bygges bro til relevante aktører, der efterspørger løsninger på konkrete udfordringer.

Derudover skabes der, som led i projektet, en global alliance af organisationer, innovationsmiljøer og byudviklingsaktører. Den kan samle ny viden og innovative idéer til at understøtte danske virksomheders arbejde med at skabe endnu bedre produkter og samarbejder på sigt.

International partnerkreds sikrer lokal tilstedeværelse

Projektets partnerkreds omfatter også internationale samarbejdspartnere og lokale projektansatte i Singapore, München og New York. De internationale partnere i alliancen vil være døråbnere til lokale aktører og finansieringsmuligheder. I Singapore er det Nanyang Technological University, der er et af verdens førende tekniske universiteter, i München sker den lokale forankring i Udenrigsministeriets Innovationscenter og det fremtrædende Technische Universität München, mens Urban Future Lab, byens førende klynge for smarte byløsninger, er omdrejningspunkt i New York.

Med Access Cities styrkes dansk erhvervslivs muligheder i byer med et meget interessant markedspotentiale. Ikke mindst de små og mellemstore virksomheder vil kunne styrke kontakten til beslutningstagere i byerne og derigennem opdyrke fremtidig forretning, men også bidrage til at trække ny viden med til Danmark.

Projektet

Access Cities har til formål at etablere et eksportforløb som gennem en lokal forankret tilgang skal skabe brohoved til konkrete problemejere og dermed fremme danske virksomheders eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling. 

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende Industriens Fonds engagement i Access Cities kan stilles til Fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk