Konference: Fra gas til el – sådan kommer din virksomhed i gang

Det er en win-win. Med elektrificering styrker virksomhederne den grønne omstilling og bliver uafhængige af gas.

Der ligger et stort forretningsmæssigt potentiale i at sætte turbo på bæredygtig produktion i takt med at krav og efterspørgsel på grønnere produktionsformer kun vil fortsætte med at stige. 

Tirsdag den 24. januar kl. 10-13 afholder vi sammen med Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Green Power Denmark, DTU samt Viegand Maagøe A/S konferencen ’Sæt strøm til fødevarevirksomhederne’. Det hele foregår i Industriens Hus, og det er en god mulighed for at få indsigt i de strategiske overvejelser og potentialerne i elektrificering. Et emne, der kun er blevet mere aktuelt med krigen i Ukraine.

Derudover er der god inspiration og konkrete, håndterbare råd at hente fra tyve danske fødevarevirksomheder, der deler erfaringer med elektrificering, produktionsprocesser og økonomi i omlægningen.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden