Ny uddelingspolitik er udgivet

26.06.2019

Uddelingspolitikken har til formål at informere potentielle ansøgere og samarbejdspartnere om hvad det er for arbejdsområder og temaer som fonden særligt interesserer sig for.

Industriens Fond har netop udgivet en ny uddelingspolitik. Med uddelingspolitikken i hånden kan man læse om de emneområder som fonden særligt arbejder med.

Fondens mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Med missionen in mente er fonden generelt optaget af at lave projekter og aktiviteter, der kan skabe en konkret forandring og have positiv indvirkning på dansk konkurrenceevne og virksomheder i Danmark.

Strategisk arbejder fonden med fem overordnede fokusområder - internationalisering, skabelsen af ny viden, brugen af ny teknologi, innovation, samt adgang til relevante kompetencer. I uddelingspolitikken er der tydeligere sat ord på, hvad det er for emner, udfordringer og muligheder, som fonden aktuelt interesserer sig for. Helt overordnet så handler det om at tænke globalt, at tænke i partnerskaber og at tænke nyt.

Illustration af fondens emner og fokusområder.

Men derudover foldes interesseområderne yderligere ud gennem tre kapitler, der hver især indeholder flere detaljer og konkretiseringer af fondens nuværende fokus.
 

Øget fokus på bæredygtighed og digitalisering

Den nye uddelingspolitik er på ingen måde et udtryk for en uddelingsmæssig revolution i Industriens Fond. Der er således flere gamle kendinge som fortsat fylder meget i fondens projektportefølje og også i den nye uddelingspolitik. Emner som eksport, talentudvikling og adgang til de rette kompetencer betyder meget for dansk erhvervsliv, og derfor har disse temaer fortsat en plads på fondens lystavle.

Men der er dog tydelige ændringer i forhold til fondens tidligere uddelingspolitik. Der er nemlig kommet flere ting til, og andre emner har fået øget opmærksomhed. For eksempel er fondens arbejde med bæredygtighed foldet tydeligere ud i den nye uddelingspolitik og det samme gælder digitaliseringsagendaen.

I fondens strategi fik FN’s 17 Verdensmål sidste år en særlig plads og det kan nu også aflæses i uddelingspolitikken hvor danske virksomheders arbejde med verdensmålene som innovationsdriver og styrkeposition, fremadrettet skal understøttes yderligere gennem fondens uddelinger.

På digitaliseringsområdet er fortællingen lidt anderledes. Her handler det ikke længere så meget om digitalisering og tekniske kompetencer alene, men snarere om de muligheder, som en øget digitalisering fører med sig i forhold til ændrede produktionsmetoder, nye forretningsmodeller, markedsføring, kundetilpasning, bæredygtighed, cybersikkerhed, dataopsamling, hurtige omstillingsmuligheder og alt muligt andet som nye teknologier åbner op for.

Den nye uddelingspolitik kan læses på Industriens Fonds hjemmeside, hvor den findes side om side med fondens strategi.

strategi og Uddelingspolitik

Både strategi og uddelingspolitik kan læses her på Industriens Fonds hjemmeside.

FØLG ARBEJDET

Industriens Fond formidler løbende resultater fra de projekter, som har modtaget støtte. Det gøres både via de sociale medier og gennem nyhedsbrevet.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om den nye uddelingspolitik og tilhørende strategi, så kan fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk