Nordic Asian Venture Alliance

Nyt økosystem og invester-miljø, skal hjælpe unge tech-virksomheder skalere deres forretningsideer og blive globale spillere på asiatiske vækstmarkeder.

Kina, Korea og Japan er nogle af de største vækstmarkeder i Asien og lande, som rummer et stort eksportpotentiale for danske startups. De besidder derudover et stærkt investermiljø, men danske tech-startups har svært ved at tilgå større investeringer fra Østasien.

Nordic Asian Venture Alliance har til formål at tiltrække østasiatisk kapitel til danske startups og styrke virksomhedernes muligheder og lyst til at tilgå markeder i Asien. Det skal ske gennem et digitalt videns- og matchmaking forum for både virksomheder, investorer og andre aktører. Platformen samt delegationsrejser skal øge samarbejdet og føre til direkte investeringer i startups, tiltrække asiatiske Limited Partners, eller ved at bane vej for en dansk-asiatisk venture fond.  

Projektet tager afsæt i erfaringer fra et tidligere projekt Innovation Lab Asia, der har kortlagt startups specifikke behov og skabt netværk til syv innovationsmiljøer, hvorfor brobygning igennem en ny digital platform danner rammerne for projektet.

Indledningsvist identificeres 240 danske og nordiske startups samt en række danske, nordiske og asiatiske investorer. 160 nordiske startups (heraf 70 danske) præsenteres på engelsk, japansk, kinesisk og koreansk på den digitale platform, der skal have minimum 1000 besøgende per måned, heraf 30% fra Asien.  

Projektet skal munde ud i et roadmap til danske virksomheders internationale ekspansion og øge antallet af start- og scaleups i Asien. Det er ambitionen, at alle deltagende startups får øget kendskab til muligheder i Østasien, samt at flere får konkrete leads til enten asiatiske investeringer eller markedsmuligheder. Projektet skal resultere i et stærkere investermiljø, bedre fodfæste og markedsekspansion i asien samt sikre et langsigtet levedygtigt økosystem til understøttelse af fremtidens tech-virksomheder.

Projektet henvender sig primært til danske tech-startups, og den sekundære målgruppe er det danske investormiljø.

PROJEKTET

Projektnavn:
Nordic Asian Venture Alliance (NAVA)

Projektejer:
Asia House Denmark

Tid:
2021-2022

Støttet med:
5,6 mio. kr.

Hjemmeside:
www.nordicasian.vc

Projektpartnere

Projektet udføres af Asia House i samarbejde med følgende aktører.

KONTAKT

Projektejer:
Susanne Rumohr Hækkerup
Asia House Denmark
35 26 56 11
srh@asia-house.dk

Projektleder:
Peter Johansen
Projektleder
Asia House Denmark
29 87 88 87
pj@asia-house.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk