Netværkskonsortier

Projekt om netværkskonsortier inden for aluminium samt metal- og maskinindustrien rettet mod ny afsætning i Tyskland.

Omdrejningspunktet for projektet var etableringen af to netværkskonsortier i Tyskland inden for henholdsvis aluminium og metal- og maskinindustrien til sikring af mere integrerede samarbejdsmetoder. Det har medført, at projektet har øget afsætningen til OEM'er uden for Danmarks grænser ved hjælp af  disse kollektive afsætningsplatforme. På længere sigt skal projektets arbejde og resultater føre til udvikling af fleksible og bæredygtige netværks- og konsortiemodeller.

Gennem projektets to netværkskonsortier blev der testet og udviklet en model, der inddrager udfordringerne struktureret og fokuseret. Modellen er af generisk karakter og vil derfor være anvendelig for andre brancher også. I projektet er der dertil blevet etableret et samarbejde med forskningsgruppen International Business & Entrepreneurship ved SDU. Foruden at følge projektet tæt undervejs og bidrage med deres ekspertise har forskningsgruppen været ansvarlig for dataindsamlingen med henblik på at evaluere projektet. Dette har resulteret i en rapport, som kan læses nedenfor.
 

OneStopAlu One stop alu alucluster tyskland

 

Om projektet

Projektnavn:
Netværkskonsortier inden for aluminium samt metal- og maskinindustrien rettet mod Tyskland

Projektejer:
DIBD

Tid:
2012 - 2014

Støttet med: 
2,8 mio. kroner

Evaluering

Projektet er blevet evalueret. Resultater og erfaringer kan findes i evalueringsrapporten.

Kontakt

Projektansvarlig:
Patrick Laraignou
Senior Consultant
Telefon: 33 77 37 91
Mail: pacl@di.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08