Net-Sights

Projektet skal sørge for at alle danske aktører inden for bæredygtig produktion samles et sted. På den måde udnyttes potentialet bedre.

Formålet med Net-Sights har været at kortlægge samarbejder og tiltag inden for bæredygtig produktion i Danmark. Projektet skulle udvikle og implementere en åben datadrevet platform, som skaber et let overskueligt billede af de netværk og aktører, der findes inden for bæredygtig produktion i Danmark. Platformen skal stilles til rådighed for virksomheder, organisationer, forskere og andre interessenter og projektet har overordnet skulle adressere én enkelt problematik: selvom Danmark er langt fremme på bæredygtighedsområdet, så er potentialet endnu større.

Den udfordring skal den nye platform løse. Med en åben platform kan alle aktører navigere bedre og hurtigere i forhold til at indhente viden og påbegynde nye partnerskaber omkring bæredygtig produktion.

Manglende viden om hvad andre virksomheder laver, manglende overblik over samarbejdsmuligheder, sammenslutninger og netværk, samt et usystematisk arbejde med vidensopsamling medvirker alt sammen til, at potentialet i Danmark ikke udnyttes fuldt ud.

Erfaringer med netværksindsigter i klynger eller i store organisationer har ellers vist, at en struktureret kortlægning af samarbejdet kan føre afgørende viden med sig, og det er også forventningen til Net-Sights.

Platformen er designet, således at den hele tiden kan udvides med ny data og nye samarbejder. Derudover designes den på en måde, så den fremadrettet også kan benyttes inden for andre emneområder end bæredygtig produktion.

EFFEKT

De virksomheder, som undervejs har deltaget i det halvandet års projekt-forløb, har rapporteret nytte af projektets leverancer, og at de ligeledes har forbedret deres egenskaber til blandt andet at:
 
  • Identificere nye organisationer med et klart samarbejdspotentiale. 
  • Etablere kontakt med nye organisationer, der ikke tidligere har været overvejet. 
  • Generere nye ideer til produktudvikling, baseret på udforskning og udnyttelse af virksomhedens teknologiske kapabiliteter og dennes position i det industrielle netværk og økosystem.
  • Forstå deres omgivende netværk inden for bæredygtig industriproduktion og kan navigere bedre og hurtigere.
  • Forøge deres bevidsthed om og videndeling inden for nye bæredygtige produktionsteknologier.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Net-Sights

Projektejer: 
DTU

Tid: 
2015-2016

Støttet med: 
1,4 mio. kroner

Hjemmeside:
Net-Sights

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Net-Sights Industriens Fond Projekt
 

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Anja Maier
Professor
Telefon: 45 25 60 45
Mail: amai@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
​Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)