Metoder til medarbejderinddragelse i produktinnovation

Projektet har bidraget med ny viden om, hvordan produktionsmedarbejdere bliver endnu bedre til at bidrage til virksomhedens produktinnovation.

Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder, som kan tilrettelægge og gennemføre produktudvikling ved at inddrage produktionsmedarbejdere. Ofte sker produktinnovation alene i en udviklingsafdeling, men hensigten i dette projekt har været at udvikle metoder, der kan bidrage til at fremme samarbejdet mellem udvikling og produktion, så ideer og viden fra produktionsmedarbejderne også inddrages i processen med at skabe nye eller bedre produkter.
 

5 trin

Projektet har været gennemført i fem trin, der alle har arbejdet i retning mod udviklingen af metoder til medarbejderinddragelse i produktinnovation:

  • Med udgangspunkt i tidligere viden udarbejdedes en oversigt over metoder, hvor kun de mest lovende metoder videreudvikledes til brug i projektet.
  • Tre case-virksomheder rekrutteredes til afprøvning af de udvalgte metoder.
  • De udviklede metoder afprøvedes i case-virksomhederne og blev løbende justeret.
  • De afprøvede metoder blev evalueret, hvor fokus var på bruger- og implementeringsvenligheden, de konkrete samarbejdsrelationer, og de udviklede produktidéer.
  • Der blev udarbejdet et vejledningsmateriale, som beskriver metoderne og deres implementering.
     

Resultater

Projektets resultater er nu opsamlet i tre håndbøger, der alle kan hentes her på siden. Med bøgerne i hånden er håbet at de udviklede metoder vil have en positiv effekt på virksomhedernes bundlinje hos de virksomheder der benytter metoderne og at der opstår en øget medarbejdertilfredshed hos de ansatte.

 

Om projektet

Projektnavn:
Metoder til medarbejderinddragelse i produktinnovation (MIPI)

Projektejer:
DTU Management Engineering

Tid:
2013 - 2016

Støttet med:
2,3 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
MIPI forside rapport
 

tre håndbøger

Projektet er nu afsluttet. Men viden og værktøjer fra projektet er samlet i tre håndbøger. De kan alle læses eller hentes her.

Kontakt

Projektansvarlig:
Ole Broberg
Projektleder
Telefon: 45 25 60 33
Mail: obro@dtu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08